Voorlopig geen update voor LifeDrive

Volgens PalmInsider en PalmAddicts staan er voorlopig geen updates voor de LifeDrive op de planning.Veel gebruikers van de LifeDrive hoopten op een snelle patch voor sommige instabliteitsproblemen en het snelheidsprobleem waarmee de LifeDrive op dit momen
Omdat de LifeDrive gebruik maakt van een microdrive, die qua werking vergeleken kan worden met een harddisk, duurt het vaak erg lang voordat gegevens ervan opgehaald kunnen worden. Hierdoor is de LifeDrive trager in gebruik. Ook treden er spontaan resets op, iets wat haaks staat op de gedachtegang dat Palms erg stabiel zijn.