VS vormen werkgroep voor vrij internet

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vormt een werkgroep die zich gaat inzetten voor wereldwijde vrijheid van internet. De groep houdt zich bezig met landen die censuur op internet toepassen, zoals China.

Washington maakt zich ernstig zorgen over de bescherming vanprivacy en informatie op het wereldwijde web, en in het bijzonderover bepaalde recente ontwikkelingen in China, verklaardestaatssecretaris Shiner gisteren. "Toegang tot informatie is eenfundamenteel mensenrecht", stelde de bewindsvrouw.

De werkgroep buigt zich over het gebruik van internet doormachthebbers om andersdenkenden aan te pakken. Het team kijkt ooknaar acties door overheden die de informatiestroom kunnen beperken.

Kritiek
Eerder kregen Amerikaanse internetbedrijven als Google en Yahookritiek omdat deze bedrijven meewerken aan de censuur op internetdoor de Chinese regering. Een zegsman van het Chinese ministerievan Buitenlandse Zaken zei eerder deze week dat deinternetbedrijven wel moeten samenwerken met de regering. "Hetdoel is om de belangen van de bevolking te beschermen, dus eenactie als deze is eerlijk en redelijk", verdedigde de woordvoerderhet gelaakte beleid.