Website berekent fiscale 'rek' in reiskosten

De nieuwe website extrareiskosten.nl berekent voor werkgevers hoeveel een werknemer 'budgetneutraal' gebruik kan maken van de extra reiskostenregeling.

Extrareiskosten.nl, een product van Worksite Solutions, berekent op verzoek van werknemers de fiscale ruimte en consequenties. van de reiskostenregeling. De fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat je als werkgever zou mogen vergoeden min het bedrag dat de werknemer nu ontvangt. De fiscale consequentie is het bruto-netto-voordeel.

Het aantal kilometers woonwerk wordt gecalculeerd en de resultaten van deze berekening worden in een digitaal dossier van de werknemer opgeslagen. Aansluitend kan de werknemer aangeven uit welke arbeidsvoorwaarden hij zijn deelname wenst te financieren.

Na het indienen van de aanvraag 'extra reiskosten' vindt er een autorisatie plaats door de salarisadministratie of afdeling personeelszaken. Wanneer de deelname akkoord wordt bevonden, zullen alle benodigde documenten voor de werknemer worden opgesteld en worden deze digitaal per email aan de werknemer toegestuurd. Aansluitend worden alle boekingen bij de salarisadministratie aangeleverd voor administratieve verwerking.