Webwinkels accepteren betalingen na faillisement

Webwinkels nemen vaak na een faillisement nog bestellingen en betalingen aan, zonder het product te kunnen leveren. Dat bljkt uit een onderzoek van ICTWaarborg.

Volgens ICTWaarborg ligt de schuld hiervan bij de curatoren, die vaak 'maar half werk zouden leveren'. Volgens de belangenvereniging zou de website minimaal op de homepage duidelijk melding moeten maken van het faillisement. Ook moet het onmogelijk worden gemaakt om nog nieuwe bestellingen te plaatsen.

"We zijn verontwaardigd over het feit dat een curator zo'n website in de lucht houdt alsof de winkel nog bestaat", zegt Sander vale, voorzitter van ICTWaarborg. "Hierdoor kunnen onwetende consumenten schade lijden."

De webwinkelbranche zou volgens ICTWaarbog imagoschade leiden door deze praktijken.