Weinig gemeenten bieden onlineparticipatie

Weinig gemeenten in Nederland laten burgers via internet meepraten over beleidsontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport Staat van het Bestuur 2010, waarin de bestuurlijke en financile ontwikkelingen van decentrale overheden onder de loep zijn genomen.

Volgens het rapport heeft een kleine zestien procenten van de gemeenten een interactieve website of webcommunity waarbij ook de gemeente zelf een actieve rol speelt.

Iets meer dan negentien procent van de gemeenten maakt gebruik van een website waarbij inwoners kunnen meebeslissen of meeontwerpen aan een ruimtelijk ontwerp.

Pas 12,5% van de gemeenten maakt volgens het rapport intensief gebruik van nieuwe media om burgers via e-participatie te betrekken bij beleidsontwikkeling.

Contrast

Gemeenten maken daarentegen wel steeds meer gebruik van internet voor het aanbieden van informatie en diensten. Zo maakt 84 procent van de gemeenten het bestemmingsplan bekend via de gemeentewebsite en kan je in tachtig procent van de gemeenten online een GBA-uittreksel aanvragen.