Weinig organisaties hebben IPv6 in het vizier

Het huidige systeem van IP-adressen (IPv4) moet op de schop. Met vier keer 3 nummers kun je 'slechts' 4,1 miljard apparaten op het internet een eigen nummer geven. De nummers raken op. IPv6 staat al jaren in de startblokken om de problemen te fixen, maar organisaties aarzelen.

Slechts negen procent van de organisaties in Nederland is actief bezig met IPv6. Dit blijkt uit onderzoek van netwerkspecialist AXIANS onder 60 grote organisaties met meer dan 2500 medewerkers. Ruim 12 procent heeft wel aangegeven binnen een jaar de stap te overwegen en nog eens 41,8 procent denkt erover dit binnen de komende 3 jaar te doen. Organisaties die te lang wachten met de overstap lopen het risico onnodig hoge kosten te maken.

Onvermijdelijk
Uiteindelijk is het voor organisaties onvermijdelijk om over te gaan op het gebruik van IPv6. Het aantal IP-adressen binnen IPv4 is beperkt, er zijn slechts 4,3 miljard adressen te vergeven. Tussen 2009 en 2011 zijn deze op omdat er dan meer dan 4,3 miljard IP-enabled apparaten in gebruik zijn. IPv6 biedt daarentegen meer dan 340 sextiljoen adressen. Netwerkbeheerders hoeven niet te vrezen voor grootschalige migraties of onnodige kosten. Zij kunnen geleidelijk overstappen door zich er bij iedere nieuwe aankoop van it-apparatuur van te verzekeren dat deze IPv6 ondersteunt. Zo wordt de overstap automatisch meegenomen in de it-vervangingscyclus.

Vervelende verrassingen
Een organisatie die te lang wacht met overstappen komt voor vervelende verrassingen te staan. Op het moment dat een bedrijf bijvoorbeeld VoIP uitrolt, ontstaat er een grote vraag naar IP-adressen die het huidige systeem niet aankan. Op dat moment is de geleidelijke overstap naar IPv6 niet meer mogelijk en moet het bedrijf alle IT-apparatuur in n keer vervangen.
"Een belangrijke oorzaak van de schaarste aan IP-adressen is het internationale bedrijfsleven, en dan met name het APNIC-domein (Azi), dat grootverbruiker is van IP-enabled-apparatuur zoals PDAs, Blackberrys en telefoons", aldus Rob Wennekendonk, Managing Director bij AXIANS. "Aangezien mobiel werken steeds populairder wordt en er steeds meer van deze apparatuur bijkomt, is het noodzakelijk voor organisaties om de overstap naar IPv6 te maken."

Tijdelijke oplossing
"Een manier om het tekort aan beschikbare IP-adressen te omzeilen is Network Address Translation (NAT)", vervolgt Wennekendonk. NAT komt er in de praktijk op neer dat een router (netwerkkastje) een vertaalslag maakt van 1 IP-internetadres naar meerdere 'private' IP-adressen binnen een netwerk. Als je een simpele breedbandrouter thuis gebruikt, om meerdere netwerkapparaten op te koppelen, dan maak je al van dit principe gebruik. Zowel je bureau-pc als je laptop surfen via een wireless breedbandrouter immers via n een dezelfde internetverbinding (en dus 1 IP-adres).

"Van de ondervraagden gaf 68,6 procent aan dit een redelijk alternatief te vinden. NAT is het vertalen van netwerkadressen, waardoor deze aan de beveiligde kant van een firewall blijven. Dit bevordert de beveiliging van IP-services in de infrastructuur. Het is echter een tijdelijke oplossing voor het tekort aan IP-adressen aangezien NAT in combinatie met moderne applicaties op den duur architectuurproblemen veroorzaakt."