Werk aantrekkelijker door ict

De komst van ICT heeft het werk van de meeste mensen aantrekkelijker gemaakt.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Met ICT Meer Mens' van Platform voor de informatiesamenleving EPN.

Ongeveer 60 procent van de Nederlanders zegt voordeel te hebben van de komst van ICT. Bij hoger opgeleiden is dat aantal zelfs nog groter: twee derde is van mening dat de werkdruk gelijk is gebleven of verminderd. Dat komt vooral omdat ze nu meer informatiebronnen kunnen raadplegen en makkelijker gegevens kunnen analyseren, vertelt onderzoeker Jelle Attema.

Het is echter niet allemaal rozegeur en maneschijn. Ondanks de positieve ervaringen in de priv- en werksfeer verwacht 54 procent van de ondervraagden dat de samenleving door ICT minder persoonlijk wordt en 46 procent dat de maatschappij minder menselijk wordt.