Wikipedia gooit bepaalde onderwerpen op slot

Informatie die betrekking heeft op bijvoorbeeld Albert Einstein, de mensenrechten in China of Christina Aguilera zijn niet meer aan te passen.

De aanleiding voor het 'op slot' gooien van deze onderwerpen op internet-encyclopedie Wikipedia is regelmatige terugkerende ruzies over de inhoud.

Andere zogeheten 'entries' worden ten dele beschermd. Voorbeelden van onderwerpen die alleen door mensen die minimaal vier dagen zijn geregistreerd kunnen worden veranderd zijn George W. Bush, Islam en Adolf Hitler.