Zakelijk VoIP-gebruik in n jaar verdrievoudigd

Het aantal bedrijven dat via internet is gaan bellen, middels Voice over IP (VoIP), is in n jaar verdrievoudigd, meldt onderzoeksbureau Heliview.

Eind 2004 maakte zo'n 2% van alle organisaties met meer dan 20 werknemers gebruik van Voice over IP. Heliview voorspelde een groei tot ruim 10% binnen twee jaar. Deze voorspelling lijkt waarheid te worden, momenteel maakt ruim 6% gebruik van Voice over IP. Een toename in absolute aantallen van 1.000 tot ruim 3.300 organisaties.

De cijfers staan in de jaarlijkse Heliview Fixed Voice Monitor. Hierin worden alle trends en ontwikkelingen op het gebied van telefonieoplossingen in de zakelijke markt gevolgd.

Voorbij de hype
Voice over IP is nu duidelijk de hype voorbij en binnen afzienbare tijd zal een zeer groot deel van de zakelijke markt migreren. Immers bijna een kwart van de organisaties met meer dan 20 werknemers heeft concrete plannen. Veelal hebben de verantwoordelijke ICT managers al helder met welke aanbieders ze in zee gaan. Voor KPN betekent VoIP een migratiestroom vanuit de reguliere vaste telefonie oplossingen. Desalniettemin verwacht het merendeel van de organisaties zich tot KPN te wenden als het gaat om de implementatie van een Voice over IP oplossing.

Houding
De houding van veel ICT-verantwoordelijken ten aanzien van Voice over IP is duidelijk veranderd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de hoge investeringen en de gedachte dat VoIP uitsluitend interessant zou zijn voor grotere bedrijven, redenen waren om niet verder te orinteren.
Op dit moment denkt 14% van de ICT-verantwoordelijken direct aan kostenbesparing als Voice over IP wordt genoemd. Verder valt op dat voorheen het afwachten van de resultaten bij andere bedrijven een belangrijk argument was om VoIP niet te implementeren (21% van de redenen). Momenteel is dit voor minder dan 5% van de organisaties het geval.

Veel organisaties hebben zelf initiatief genomen en gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook al geeft 27% van de organisaties die geen VoIP gebruikt aan zich nog niet te hebben georinteerd. Zo'n 26% geeft daarnaast aan tevreden te zijn met de huidige telefonie oplossing.

Negenduizend euro per maand
Kijkend naar een gemiddelde van ruim 9.000 euro aan vaste telefoniekosten voor een organisatie van meer dan 20 werknemers, verwacht Heliview dat de komende twee jaar steeds meer de afweging zal worden gemaakt voor Voice over IP. Dit naast de al grote groep organisaties die reeds concrete plannen heeft op korte termijn.

Heliview organiseert 5 april aanstaande een tweejaarlijks congres 'IP telefonie'. Info: www.heliview.nl