Zakelijke Vista, Office en Exchange gelanceerd

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een primeur: twee dagen eerder dan de rest van de wereld kunnen zijbeschikken over Vista, Office 2007 en Exchange 2007. Microsoft belooft het bedrijfsleven - naast de nieuwefeatures-vooral een hogere productiviteit.

In Rotterdam vierde Microsoft gisteren samen metenkelepartners deintroductie van de productiviteitssoftware in Nederland. Microsoft benadrukte hier niet zozeer de functionaliteit van de nieuwe software, maar meer hoe deze de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven zou kunnen versterken.

Concurrentiepositie
Tijdens die presentatie ging Microsoft vooral in op de internationale concurrentiepositie vanhet Nederlandse bedrijfsleven en hoe deze software dit zou kunnen verbeteren. Vooral de verbeterde veiligheid en de nauwere integratie tussen de producten zouden dit moeten bewerkstelligen.

Consumenten moeten nog wachten tot 30 januari 2007 eer zij over de nieuwe software kunnen beschikken.