Onderwijstechnologie is in Nederland om te huilen zo slecht

Redactie WINMAG Pro
Het gaat helemaal fout met het toepassen van onderwijstechnologie in het Nederlands onderwijs. In een nieuw, omvangrijk internationaal onderzoek eindigt Nederland als laatste.

De manier waarop onderwijstechnologie (EdTech) wordt gepland, ingevoerd en gebruikt is aantoonbaar bepalend voor studie- en onderwijsresultaten. Op basis van 22 bekwaamheden aangaande de inzet van onderwijstechnologie is een profiel te maken van een beter en minder scorende school. Hierin zijn ook geografische verschillen meegewogen, waarbij van de onderzochte landen Nederland aan het kortste eind trekt.

Dit alles blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder leidinggevenden in het onderwijs uit de VS, China, Engeland, Wales, Noord-Ierland, Schotland, Duitsland, Canada, Spanje en Nederland, in opdracht van SMART Technologies. De 22 gemeten bekwaamheden zijn bepaald op basis van literatuuronderzoek en vallen uiteen in vier categorieën: strategische technologieplanning, integratie van technologie in les geven en krijgen, professionele ontwikkeling en technologische infrastructuur en beheer. Sommige van deze bekwaamheden hebben een sterkere impact op schoolresultaten dan andere. Strategische planning, evaluatie van de technologie en de implementatie ervan en visie vanuit het schoolbestuur maken het grootste verschil.

Verschil onderwijsresultaten

Ongeveer 19 procent van de respondenten met hogere onderwijsresultaten scoort beter op het hebben van een gedetailleerd visie en plannen voor het gebruik van technologie, betrekken onderwijzers en studenten in die plannen én evalueren regelmatig de effectiviteit van de inzet van technologie. De gebruikte technologie was bij deze scholen opvallend vaak gericht op assessments, game-gebaseerd leren en samenwerking tussen leerlingen.

De 19 procent van de scholen met hoge resultaten gaven andere prioriteiten aan de bekwaamheden dan 14 procent van de scholen met lagere onderwijsresultaten. De scholen met hogere scores leggen meer nadruk op progressieve, studentgerichte middelen. Visie van het bestuur staat bij hoger scorende scholen op de derde plek qua prioriteit, terwijl dit bij scholen met lagere scores op plek 14 staat.

Nederlandse ontwikkelingen

Gemiddeld scoren scholen hun benutting van EdTech-mogelijkheden op 63,03 (op een schaal van 100). Uit het onderzoek blijkt dat de VS en China het meest gevorderd zijn met scores van 67,57 (VS) en 67,52 (China). Canada, het VK, Spanje en Duitsland liggen rond het gemiddelde, terwijl Nederland met 59,9 de laagst scorende is.

Implementatie blijkt cruciaal te zijn voor de adoptie van EdTech. Andere studies hebben de alternatieve kosten berekend, ofwel de kosten die te vermijden zijn door technologie goed te implementeren. In de VS lopen deze kosten op tot €188,- per leerling. In Europa zijn die kosten €131,-  per leerling. De kosten ontstaan door extra support, administratieve kosten/overhead en verloop of uitval van docenten.

“Met deze studie willen we scholen helpen een implementatieplan te maken om de mogelijkheden van technologie ten volle te benutten. Door inzichtelijk te maken waar de prioriteiten moeten liggen, kunnen scholen voorsorteren op betere onderwijsresultaten. Hiervan profiteren zowel de docenten als de leerlingen”, aldus Jos Nennie, onderwijsadviseur bij SMART Technologies.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft SMART een configurator ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om hun eigen profiel ten aanzien van EdTech-mogelijkheden te maken. Met het profiel wordt duidelijk op welke punten scholen goed scoren en welke aandachtsgebieden er nog zijn. De configuratir is te vinden op smarttech.com/profile

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie