Stichting Onderzoek Marktinformatie dient grootste collectieve aanvraag persoonsgegevens onder AVG in bij tech-giganten

Redactie WINMAG Pro
De Stichting SOMI dient vandaag de grootste Europese collectieve aanvraag van persoonsgegevens in bij tech-giganten TikTok, Zoom en Palantir. Volgens de AVG zijn de bedrijven verplicht aan de opvraag naar opgeslagen persoonsgegevens te voldoen. SOMI vraagt de persoonsgegevens namens haar deelnemers op als onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke schending van de AVG door de internationale bedrijven.

De AVG schrijft voor dat bedrijven die in Europa actief zijn, verplicht zijn op verzoek inzage te geven in opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien moet duidelijk worden aangegeven hoe de persoonsgegevens worden opgeslagen en met wie ze worden gedeeld. Echter is het vaak niet duidelijk hoe zo’n verzoek bij het bedrijf ingediend moet worden, als de mogelijkheid al geboden wordt. Ook is er geen eenduidige manier voor het aanleveren van de opgeslagen persoonsgegevens, waardoor het voor consumenten lastig te begrijpen kan zijn welke data hoe wordt opgeslagen en gebruikt of hoe deze kan worden aangepast of gewist.

Collectieve aanvraag persoonsgegevens

SOMI zet zich in voor consumenten om hun recht uit te oefenen ten opzichte van internationale tech-giganten. Namens deelnemers die een volmacht hebben afgegeven, vraagt de stichting collectief de persoonsgegevens op. Hier zitten voor de consument geen kosten aan verbonden. De eerste collectieve aanvraag wordt vandaag namens 65.000 deelnemers ingediend bij TikTok, Zoom en Palantir. Op woensdag 11 augustus zal een tweede aanvraag worden ingediend namens nieuwe deelnemers.

SOMI heeft een app geïntroduceerd waarmee zij de opgevraagde persoonsgegevens, volledig volgens privacywetgeving, inzichtelijk maakt aan consumenten. De aangeleverde data wordt volgens een overzichtelijk format gepresenteerd, zodat de consument begrijpt welke data van hem of haar is opgeslagen, hoe hun data door de tech-giganten wordt gebruikt en hoe deze informatie kan worden aangepast of gewist.

AVG-overtredingen

TikTok, Zoom en Palantir moeten – in overeenstemming met AVG-richtlijnen – binnen een maand aan het verzoek om inzage in persoonsgegevens voldoen. Wanneer de bedrijven niet meewerken aan het collectieve gegevensverzoek van SOMI of als ze onvolledige gegevens overhandigen, zal SOMI verdere juridische stappen ondernemen. Dat kan een aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn, of het verzoek om gegevens collectief aan te passen of te wissen.

Bij deelname aan de collectieve aanvraag kunnen consumenten optioneel deelnemen aan het onderzoek van SOMI naar AVG-overtredingen door TikTok, Zoom of Palantir. Bovendien kunnen zij kiezen om mee te doen in een mogelijke collectieve claim. De collectieve aanvraag van persoonsgegevens is echter geen onderdeel van de claim die SOMI momenteel tegen TikTok voert.

Deelnemen

Iedereen in de EU/EEA en Zwitserland en Ierland met een leeftijd vanaf 18 jaar kan deelnemen aan de collectieve aanvraag van persoonsgegevens bij de drie bedrijven. Deelname gaat eenvoudig via de SOMI app, te downloaden in de App Store en Google Play, of via https://datarequests.somi.nl/. 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie