Tips voor digitaal succes in de publieke sector

In de strijd om talent, budget en technologisch succes delft de publieke sector te vaak het onderspit.

Het is voor de overheid traditioneel een uitdaging om jonge, technisch onderlegde professionals aan te trekken en het is niet alleen het salaris dat hierin een rol speelt. Het huidige tijdperk van hybride werken vraagt ook om een digitale strategie. Hoe kan de publieke sector omgaan met huidige (en toekomstige) technologische uitdagingen? Dynabook geeft vier tips.

1.      Versnel digitale transformatie

De digitale transformatie in de private sector gaat duidelijk sneller dan in de publieke sector. Al voor de pandemie bleek uit een wereldwijd onderzoek dat bijna 70% van de overheidsfunctionarissen van mening is dat hun mogelijkheden voor digitale transformatie achterbleven bij de private sector. Onderzoek van Accenture laat zien dat 75% van de leiders in de publieke sector van mening is dat verouderde technologie digitale transformatieprocessen vertraagt, waarbij het belang van een betere technologie-architectuur wordt gezien als voorwaarde voor digitaal succes. Bovendien is het gebrek aan digitale en technologische vaardigheden olie op het vuur. McKinsey schat dat tegen 2023 meer dan 8,6 miljoen mensen in de publieke sector binnen de EU niet over de juiste technologische vaardigheden zullen beschikken.

Niets doen is echter geen optie. Het uitstellen van digitale transformatie zal resulteren in gemiste kansen en het technologielandschap verandert snel. Om bij te blijven, moet de publieke sector veerkrachtig en toekomstbestendig zijn, anders dreigt het nog verder achterop te raken. Bovendien, 40% van alle cyberaanvallen is gericht op de publieke sector.

2.      Gebruik de juiste tools

Devices van medewerkers zijn meer dan alleen een middel om een ​​doel te bereiken. Functionele kenmerken zoals mobiliteit, beveiliging, betrouwbaarheid en connectiviteit zijn weliswaar belangrijk, maar er moet ook rekening worden gehouden met de voorkeuren van de gebruikers zelf. Devices die de technologie en gebruikservaring bieden die werknemers in hun privéleven ervaren, hebben daarom de voorkeur.

Om de strategie voor medewerkersbetrokkenheid toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk te blijven voor nieuw (en huidig) talent, is het van vitaal belang dat de publieke sector personeel vanaf het eerste stadium betrekt bij aankoopprocessen voor technologie. De mogelijkheid om technologie van de eigen voorkeur te mogen gebruiken weegt namelijk zwaar voor talent in het huidige digitale tijdperk. Uit de Gensler Workplace Study blijkt dat voor 76% van de werknemers het hebben van een keuze in technologie een positieve invloed heeft op hun prestaties, terwijl 60% een positieve impact op werktevredenheid verwacht.

3.      Vergroot wendbaarheid en aanpassingsvermogen

De wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van een organisatie spelen een belangrijke rol bij het succes van digitale transformatie. Ondanks dat de publieke sector niet bepaald bekendstaat om zijn wendbaarheid, zijn er wel degelijk mogelijkheden.

De sleutel tot het realiseren van wendbaarheid is een goede planning, het standaardiseren van processen en procedures, en duidelijke communicatie. Dit kan lastig zijn voor een sector zoals de publieke sector, waar plannen een looptijd van 5 tot 10 jaar kunnen hebben en het ongebruikelijk is om wijzigingen aan te brengen op basis van feedback. Omdat ook de publieke sector vaak te maken heeft met grote hoeveelheden (complexe) wet- en regelgeving, kan het een uitdaging zijn om de cultuuromslag naar meer flexibiliteit en innovatie te maken.

Maar het is niet onmogelijk. Door afdelingen dynamischer in te richten, worden silo’s binnen de organisatie weggehaald en ontstaan multifunctionele teams. Op die manier worden taskforces gevormd die sneller kunnen reageren op veranderingen. Door medewerkers flexibelere kaders te bieden, kan een groot deel van hun talent worden behouden in tijden van crisis.

4.      Waar nodig uitbesteden

Organisaties in de publieke sector zijn in sommige gevallen gebaat bij meer personeel, maar ontberen de financiële middelen om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. In deze gevallen kan outsourcing uitkomst bieden. Het is een betaalbaar alternatief voor het opbouwen van een intern team, terwijl het tegelijkertijd een mogelijkheid is om toegang te krijgen tot nieuw talent. Bovendien kan het bestaande team zich blijven focussen op hun kerntaken, waardoor de organisatie kan blijven focussen op datgene dat het belangrijkste is: het publiek dienen.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie