Wereldwijde bedrijfsleiders zeggen dat hybride cloud cruciaal is voor modernisering

Redactie WINMAG Pro

Nieuwe IBM Transformatie Index: State of Cloud helpt bedrijfsleiders om hiaten in hun transformatietraject te beoordelen

Uit nieuw wereldwijd marktonderzoek van IBM (NYSE: IBM) blijkt dat meer dan 77% van de respondenten heeft gekozen voor een hybride cloud-benadering die kan bijdragen aan digitale transformatie, maar de meerderheid van de responderende organisaties worstelt met de complexiteit om al hun cloud-omgevingen te laten samenwerken. Omdat organisaties te maken hebben met lacunes in vaardigheden, beveiligingsproblemen en compliance-obstakels, beheert minder dan een kwart van de respondenten over de hele wereld hun hybride cloud-omgevingen holistisch - wat blinde vlekken kan creëren en gegevens in gevaar kan brengen. 

De IBM Transformation Index: State of Cloud in opdracht van IBM en uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau The Harris Poll, is gemaakt om organisaties te helpen hun cloud-transformatie in kaart te brengen en hen in staat te stellen hun vooruitgang zelf te classificeren. Op basis van inzichten van ervaren cloud-professionals kunnen ondernemingen de Index gebruiken om meetbare gegevens te verkrijgen die kunnen helpen hun vooruitgang te kwantificeren en gebieden met kansen en groei bloot te leggen. De Index bestond uit meer dan 3.000 zakelijke en technologische besluitvormers uit 12 landen en 15 sectoren, waaronder financiële diensten, productie, overheid, telecommunicatie en gezondheidszorg, om te begrijpen waar organisaties vooruitgang boeken of juist in opkomst zijn op hun transformatieproces.


De index wijst op een sterke correlatie tussen hybride cloudadoptie en vooruitgang in digitale transformatie. In feite denkt 71% van de ondervraagden dat het moeilijk is om het volledige potentieel van een digitale transformatie te realiseren zonder over een solide hybride cloudstrategie te beschikken. Tegelijkertijd bezit slechts 27% van de ondervraagden de noodzakelijke kenmerken om als "gevorderd" te worden beschouwd in hun transformatie. Dus, waarom het verschil? Een greep uit de bevindingen.

  • Compliance: Bedrijven vinden het momenteel te moeilijk om compliance in de cloud te waarborgen - vooral nu we de handhaving van de regelgeving en compliance-eisen wereldwijd zien toenemen. 
  • Beveiliging: Hoewel bedrijven een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken hebben omarmd om workloads in de cloud te beveiligen, blijft de bezorgdheid over de beveiliging bestaan. 
  • Vaardigheden: Nu organisaties geconfronteerd worden met de realiteit van een tekort aan talent, slagen ze er niet in een holistische hybride cloudstrategie te implementeren - wat kan leiden tot gaten in de beveiliging en compliance en risico's in cloudomgevingen kan veroorzaken. 

"Nu we zien dat de regelgeving overal ter wereld toeneemt, is compliance een belangrijk aandachtspunt voor bedrijfsleiders. Deze zorg is nog groter voor bedrijven in sterk gereguleerde sectoren. Maar tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met een groeiend bedreigingslandschap - een landschap dat vraagt om holistisch beheer van hun multicloud-omgevingen om de risico's van een Frankencloud te vermijden - een omgeving die zo losgekoppeld is, dat het moeilijk is om er doorheen te navigeren en die bijna onmogelijk te beveiligen is, met name tegen risico's van derden en vierde partijen," aldus Howard Boville, Hoofd IBM Cloud Platform. "Een integratiestrategie om deze verschillende onderdelen samen te brengen is wat volgens ons de leiders onderscheidt van de rest van het peloton - het alternatief is het betalen van de prijs van de Frankencloud."

"De belangrijkste waarde van de cloud voor bedrijven is snelle toegang tot innovatieve technologieën, gegevensbronnen en toepassingen die nodig zijn om de huidige verstoringen te navigeren en bedrijven te transformeren. Geen enkele individuele cloud kan aan alle eisen van een onderneming voldoen, dus moeten ze in staat zijn hybride cloud-assets op vele locaties te gebruiken en effectief te controleren. IBM is met zijn focus op een holistische hybride cloudstrategie goed gepositioneerd om organisaties te helpen de complexiteit van beveiliging, gegevensbeheer en compliance aan te pakken die hen ervan kan weerhouden ten volle te profiteren van cloudinnovatie", zegt Rick Villars, Group Vice President of Worldwide Research bij IDC.

The 2022 IBM Transformation Index: State of Cloud revealed:

Gebrek aan de juiste vaardigheden belemmert vooruitgang 

Als het gaat om het beheer van hun cloudtoepassingen, zegt 69% van de respondenten dat hun team niet over de nodige vaardigheden beschikt om bekwaam te zijn. Dit is een belangrijk obstakel voor innovatie: meer dan een kwart van de respondenten zegt dat een tekort aan vaardigheden en talent de clouddoelstellingen van hun bedrijf in de weg staat. De gevolgen houden hier niet op - deze beperkingen weerhouden organisaties er ook van de kracht van partnerschappen te benutten. Meer dan een derde van de respondenten zegt dat een gebrek aan technische vaardigheden hen ervan weerhoudt ecosysteempartners te integreren in cloudomgevingen. Deze uitdaging is nog groter in de VS, waar bijna 40% dit gebrek aan vaardigheden toegeeft - wat wijst op de behoefte aan talent. 

Blootstelling aan cyberdreigingen blijft ondanks omarming van beveiligingstechnieken op de loer liggen

Hoewel meer dan 90% van de responderende organisaties in de sectoren financiële dienstverlening, telecommunicatie en overheid beveiligingstechnieken heeft ingevoerd, zoals vertrouwelijke computermogelijkheden, multifactor-authenticatie en meer, blijven er hiaten bestaan die organisaties ervan weerhouden te innoveren. In feite noemt 32% van alle respondenten beveiliging als het belangrijkste obstakel voor de integratie van werklasten in verschillende omgevingen en meer dan een kwart van de respondenten is het ermee eens dat beveiligingsproblemen een obstakel vormen voor het bereiken van hun zakelijke clouddoelstellingen. 

Beveiligingsproblemen kunnen organisaties er zelfs van weerhouden het volledige potentieel van partnerschappen te benutten. Aangezien potentiële beveiligingshiaten risico's voor derde en vierde partijen kunnen veroorzaken, zeggen respondenten dat gegevensbeheer (49%) en cyberbeveiliging (47%) de grootste uitdagingen zijn voor de volledige integratie van hun bedrijfsecosysteem in de cloud. In Brazilië zijn cyberdreigingen een nog groter probleem voor de innovatie van ecosystemen - 51% zegt dat cyberrisico's een grote uitdaging vormen voor bedrijven die partners uit bedrijfsecosystemen willen integreren in cloudomgevingen. 

Regelgeving en compliance-eisen blijven centraal staan waardoor bedrijven pauzeren.

Nu de regelgeving toeneemt, nemen ook de uitdagingen op het gebied van compliance toe. 53% van de respondenten is van mening dat het momenteel te moeilijk is om compliance in de cloud te waarborgen en bijna een derde noemt problemen met naleving van regelgeving als een belangrijke belemmering voor de integratie van workloads in private en publieke IT-omgevingen. In de financiële dienstverlening bijvoorbeeld is meer dan een kwart van de respondenten het ermee eens dat het voldoen aan de eisen van de sector hen ervan weerhoudt hun clouddoelstellingen volledig te realiseren. Deze uitdagingen strekken zich uit over de hele wereld en komen vooral voor in landen als Singapore, China, India en Japan. 

Op basis van de Index zal IBM een interactieve tool lanceren die zal dienen als een voortdurende bron van feedback voor organisaties om de voortgang van hun transformatie te meten. Met de mogelijkheid om bedrijven te helpen beoordelen hoe zij het doen in vergelijking met anderen, zal de tool hen in staat stellen om gebieden te identificeren waar de transformatie stagneert en waar zij mogelijk uitblinkt - waardoor het vermogen wordt ontsloten om een diagnose te stellen en efficiënt te handelen, zelfs tegen de achtergrond van de echte complexiteit van cloud-transformatie.

IBM zal de IBM Transformation Index: State of Cloud tool in de komende maanden openbaar maken, met als doel bedrijfsleiders te voorzien van waardevolle benchmarking-inzichten die hun hybride cloudstrategieën kunnen onderbouwen. Het IBM Institute for Business Value heeft ook een nieuw rapport gepubliceerd, "A Comparative Look at Enterprise Cloud Strategy" met een actiegids voor hoe leiders de Index kunnen gebruiken om de digitale transformatie van hun organisaties vooruit te helpen. 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie