Bit Academy integreert ChatGPT in zijn lesprogramma om voorop te blijven lopen in het onderwijs

Redactie WINMAG Pro

ChatGPT is een prototype van een chatbot met Artificial Intelligence, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een (menselijke) gebruiker. Binnen het onderwijs is de afgelopen maanden een flinke discussie losgebarsten over hoe er moet worden omgegaan met ChatGPT. 

Steeds vaker gebruiken leerlingen ChatGPT om teksten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld werkstukken, essays of huiswerkopdrachten. Het is lastig te controleren of de teksten letterlijk zijn overgenomen, waardoor veel onderwijsinstellingen zich zorgen maken over de opkomst van deze nieuwe technologie. Volgens Bit Academy is deze angst ongegrond, zolang onderwijsinstellingen de technologie integreren in hun methodologie. Voor traditionele instellingen zal dit betekenen dat ze zich meer zullen moeten gaan toespitsen op de dialoog, samenwerking en zelfstudie.

ChatGPT past perfect bij peer-to-peer onderwijs

Bit Academy heeft ChatGPT relatief eenvoudig kunnen integreren binnen hun peer-to-peer methode, omdat ze al ruim twee jaar vergelijkbare AI-tools gebruiken tijdens de studie. Gedurende deze pilot periode kwamen ze erachter dat technologie, zoals ChatGPT, perfect past binnen de peer-to-peer methode van Bit Academy.

Bij peer-to-peer onderwijs worden deelnemers, net als in het bedrijfsleven, gestimuleerd om samen te werken in teams en feedback aan elkaar te geven. Doordat de lessen live worden gegeven door ervaren coaches uit het bedrijfsleven, staan deelnemers direct in contact met het bedrijfsleven en kunnen ze inspiratie en ervaring opdoen met echte praktijkcases. Om de peer-to-peer methodologie te stroomlijnen maakt Bit Academy gebruik van het geavanceerde lessysteem Jarvis, dat de studenten helpt om zelfstandig opdrachten en ‘challenges’ uit te voeren. In Jarvis kijken leerlingen het werk van anderen na. Zo leren zij feedback te geven, maar ook zien zij hoe anderen bepaalde problemen aanvliegen. In Jarvis is de voortgang van de student overzichtelijk weergegeven. Uiteindelijk resulteert dit in gepersonaliseerd onderwijs waarbij geautomatiseerd feedback wordt gegeven.

ChatGPT past perfect binnen deze benadering, omdat de technologie is gebaseerd op het voeren van de dialoog. ChatGPT geeft juist ondersteuning aan leerlingen als ze zelfstandig aan projecten werken. Bovendien is de juiste vraag stellen aan een dergelijke tool als ChatGPT niet eenvoudig. Door vragen op de juiste manier te stellen leren leerlingen de technologie goed te gebruiken, wat van pas kan komen als ze zich gaan begeven op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert ChatGPT samenwerking tussen de leerlingen. De technologie beantwoord immers niet alle onderwerpen, waardoor studenten min of meer gedwongen om samen te werken zodat ze complexe uitdagingen kunnen oplossen. Hierdoor past ChatGPT perfect in de peer-to-peer methodologie die Bit Academy al sinds haar oprichting toepast.

Gezien Bit Academy een onderwijsinstelling is waar leerlingen leren coderen, wordt ChatGPT ook toegepast bij codeeroefeningen. Bij Bit Academy leren studenten verschillende codeertalen, ChatGPT kan studenten helpen om algemene vragen te verduidelijken. Dit scheelt niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat studenten zelfstandig op zoek gaan naar oplossingen. Daarnaast kan ChatGPT ook inzicht bieden in de voor- en nadelen van verschillende codeertalen, de beste methode kiezen voor het oplossen van codeerproblemen en de beste procedures bedenken voor softwareontwikkeling. Op deze manier leren studenten hoe ze verschillende frameworks, bibliotheken en API's kunt gebruiken met behulp van ChatGPT.

ChatGPT voor coaches (docenten)

Om ChatGPT te integreren in de lesmethodologie is het belangrijk dat coaches (docenten) ook gebruik maken van de technologie. Docenten gebruiken ChatGPT bijvoorbeeld om te controleren of een student geen ‘fraude’ of ‘plagiaat’ heeft gepleegd. Ze bevechten vuur met vuur door in ChatGPT een multiple choice toets te maken over de tekst die een student heeft geschreven. Door vervolgens de studenten een offline toets te laten afleggen, kan worden ontdekt of een student écht iets heeft opgestoken van het onderwerp. Hoewel deze methode geen 100 procent garantie geeft om plagiaat tegen te gaan gelooft Bit Academy, in tegenstelling tot ‘traditioneel onderwijs’, dat dit geen groot probleem is. Volgens de opleiding gaat het er uiteindelijk om dat studenten basiskennis hebben en hun opgedane kennis, inzicht en vaardigheden toepassen om een probleem op te lossen.

Daarnaast gebruiken coaches de technologie ook voor het ontwikkelen van lesmateriaal. Denk hierbij aan het verzinnen van ‘verhalen’ voor opdrachten of het uitwerken van de leerdoelen. Op deze manier kunnen docenten tijd besparen en hebben ze meer tijd om te denken over de details. Een andere kans ligt verborgen in het maken van projectcasussen. ChatGPT werkt heel goed om realistische casussen te bouwen. Naast projecten voor echte klanten maken studenten ook solo projecten om een portfolio op te bouwen. Soms zijn deze casussen fictief, waardoor ChatGPT een perfect hulpmiddel is.

Dennis Berkhof, medeoprichter bij Bit Academy zegt: “ChatGPT veroorzaakte bij veel onderwijsinstellingen een enorme schok. Het is echter niet nodig om hier bezorgd voor te zijn. Het is een nieuwe tool die perfect is toe te passen binnen het onderwijs. Echter zijn er wel wat wijzigingen nodig in de manier van lesgeven. Traditionele scholen zullen daarom hun methodologie meer moeten toespitsen op de dialoog, samenwerking en zelfstudie. Klassikale lessen en zes uur zenden zijn niet meer van deze tijd. De informatiebron is hierdoor niet altijd meer de docent. Binnen de ICT en het peer-to-peer onderwijs voert deze werkwijze al langer de boventoon. Vandaar dat wij ChatGPT nu versneld hebben kunnen doorvoeren binnen ons programma. Bij de Bit Academy zien we deze ontwikkelingen niet als een dreiging, maar als dé kans om het onderwijs de revolutie te brengen die het nodig heeft in de 21e eeuw.”

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie