Talk! TelewerkForum: 'Blijf als werkgever aantrekkelijk'

Erik
Is Het Nieuwe Werken (HNW) alleen iets voor grote bedrijven? Bij TelewerkForum, dat als doel het promoten van HNW onder werkgevers, werknemers en andere betrokkenen heeft, denken ze daar heel anders over. 'Wanneer je dit als mkb'er laat liggen, dan kom je over vijf jaar verschrikkelijk op de koffie', aldus Willem de Jager, directeur van TelewerkForum.

Welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken de overstap naar HNW voor mkb'ers noodzakelijk?
'De komende vijf jaar, dus tot 2016, gaan 800.000 werknemers met pensioen tegenover een nieuwe instroom van ongeveer 350.000. Dat trekt een extra gat op de arbeidsmarkt van bijna een half miljoen werknemers.

Los daarvan zal de economie blijven groeien, waardoor eveneens meer werkgelegenheid ontstaat. Over vijf jaar is de druk op de arbeidsmarkt daarom verpletterend. Wanneer je dan nog als werkgever talent uit de markt wilt halen, moet je het predikaat 'aantrekkelijke werkgever' hebben. Anders krijg je geen mensen.

Veel grote werkgevers zijn de afgelopen jaren dan ook begonnen om actief te investeren in werknemerstevredenheid als belangrijkste kenmerk van aantrekkelijk werkgeverschap. Werknemerstevredenheid wordt vooral gedreven door een flexibele omgang met werktijden en met een minder onder druk staande privé-werk-balans.

Uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 60 procent van de vrouwen en 52 procent van de mannen zich tijdens het werk geregeld gestresst en opgejaagd voelt. De belangrijkste remedie bestaat uit 'zeggenschap' over tijd en plaats van de werkzaamheden.

De Sociaal-Economische Raad heeft onlangs geadviseerd om langs twee sporen tot een flexibele relatie tussen werktijden en privé-leven te komen. Vooruitgang op dit vlak speelt zich vooral af bij grote werkgevers, maar waar blijft het mkb? Wanneer je dit als mkb'er laat liggen dan kom je over vijf jaar verschrikkelijk op de koffie.'

Wat is volgens TelewerkForum de definitie van HNW ?
'HNW is een breed containerbegrip en raakt feitelijk alle aspecten van je bedrijfsvoering, inclusief een nieuwe relatie met je klanten. Belangrijkste kenmerken zijn aan managementtransitie van wantrouwen naar vertrouwen en het meten van je medewerkers op output in plaats van input, dus op prestaties in plaats van aanwezigheid. HNW is vooral de kunst van het loslaten en je mensen opwaarderen van werknemer in loondienst naar ondernemer in loondienst, met een sterke eigen verantwoordelijkheid.'

Waarom lopen mkb'ers wat betreft HNW achter op grote bedrijven?
'De meeste mkb-bedrijven zijn elke dag bezig met de dagelijkse gang van zaken en hebben ook niet de hoogwaardige specialisten op het gebied van human resources en it ter beschikking om zich op morgen en overmorgen te bezinnen. Grote bedrijven hebben die specialismen wel paraat. Het mkb heeft dus minder capaciteit om te anticiperen en acteert vaak reactief. Uitzonderingen daar gelaten, want je kunt eigenlijk niet spreken over het mkb als één grote verzamelbak, want ook deze ondernemersgroep kent sectoren. Neem bijvoorbeeld de consultancy-, it-, creatieve- en mediabedrijven binnen het mkb. Zij zijn de voorlopers op het gebied van HNW, maar de aard van hun product of dienst ligt dan ook veelal dicht aan tegen deze nieuwe manier van werken.'

Welke mogelijkheden kunnen mkb'ers in de overstap naar HNW volgens jullie het beste benutten? En wat voor rol kan het TelewerkForum daar in spelen?
'Elk mkb-bedrijf zou in het klein eigenlijk moeten kopiëren wat hun grotere broers en zussen hebben gedaan. Wanneer de directie het belang van HNW begrijpt, dan pak je gewoon één of twee enthousiastelingen uit je eigen bedrijf en vraagt hen na te denken over de belangrijkste veranderingen met HNW. Om dit hanteerbaar te maken wordt HNW over het algemeen opgedeeld in drie domeinen: mentaal, fysiek en virtueel. Het mentale domein is de kern, de andere twee zijn randvoorwaardelijk. Kijk op de site van het Telewerkforum hoe je HNW stap voor stap kunt ontwikkelen en uitrollen als maatwerk binnen je eigen bedrijf.'

Door: Erik Sloots

Erik Sloots | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Erik