De vijf grootste uitdagingen voor mkb'ers in 2022

Redactie WINMAG Pro
Kleine tot middelgrote productiebedrijven zijn gewend aan uitdagingen; van het concurreren met grote bedrijven die over veel middelen beschikken tot het omgaan met een concurrentievoordeel op automatiseringsgebied dat in hun nadeel werkt.

Door: Daniel Rubarth, Business Development Manager Bij OnRobot DACH & Benelux

2022 is in verschillende opzichten uniek. Maar hoe kunnen mkb's dit jaar overleven en succesvol zijn?

1. Personeelscrisis

De personeelscrisis is een wereldwijd probleem met vele facetten, en demografische factoren spelen ook een rol. Economen voorspellen een structureel tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing, en verwachten dat het aantal 65-plussers zal toenemen van 20 procent in 2020 tot 25 procent in 2040. Tegelijkertijd is een toename van het aantal arbeidskrachten noodzakelijk om duurzaamheidsdoelen te bereiken en innovatie te stimuleren.

Hoewel de jongere productiemedewerkers van vandaag digital natives zijn, schept dit verwachtingen rond digitalisering en automatisering waaraan het mkb niet heeft kunnen voldoen door de kosten en complexiteit van traditionele oplossingen.

2. Supply Chain

De pandemie heeft de wereldwijde supply chain in alle branches ontwricht en de productiesector kampt nog steeds met problemen om te herstellen. Het is duidelijk dat de situatie van de afgelopen paar jaar de zwakke punten van de huidige supply chain-modellen heeft blootgelegd. En hoewel de gevolgen bijna volledig negatief zijn, heeft deze situatie wel een impuls gegeven aan inspanningen om de supply chain te herstructureren.

Er is ook een nieuwe visie ontstaan: in plaats van het pre-pandemische model van één wereldwijde fabriek waar alles wordt gemaakt en over de hele wereld wordt verscheept, zoeken bedrijven van alle groottes naar productiefaciliteiten in het mkb die geografisch dichter bij de klant en de consument staan.

In de loop van de tijd zal deze trend zich waarschijnlijk voortzetten, met als gevolg dat er minder zeer grote fabrieken en meer kleine en middelgrote ondernemingen en leveranciers zullen komen. Voor wereldwijde bedrijven zal dit zorgen voor een beter te beheren supply chain. De juiste automatiserings- en digitaliseringsinstrumenten zijn dan ook nodig om de productie snel op te schalen.

3. Kwaliteitsverbeteringen

Een verbeterde kwaliteit leidt tot een hogere klanttevredenheid en een betere prijsbeheersing. Het vermindert ook verspilling en verlaagt de totale kosten. Sinds enkele jaren is kwaliteit niet langer slechts een kwestie van operationele compliance, maar een strategische drijfveer voor het bedrijfsleven.

Collaboratieve automatisering en digitalisering worden vaak ingezet om de kwaliteit van productieprocessen te verbeteren. In sommige gevallen kunnen met camera's uitgeruste robots inspectietaken overnemen, wat leidt tot een hogere betrouwbaarheid vergeleken met menselijke inspectie. In andere gevallen kan automatisering de kwaliteit verhogen door processen over te nemen waarvan is vastgesteld dat ze verspilling of andere kwaliteitsproblemen veroorzaken.

4. Competitief blijven

Wereldwijd verbeteren fabrikanten, ongeacht hun omvang, steeds hun processen en bedrijfsmodellen. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen zijn verlaging van de kosten en verhoging van de productiviteit de belangrijkste punten om een concurrentievoordeel te behalen.

Traditionele industriële automatiseringsoplossingen zijn duur, zeer complex en de implementatie ervan duurt te lang, vooral voor het mkb. Terwijl grotere productiebedrijven hun automatiserings- en digitaliseringsinspanningen hebben opgevoerd, zijn kleine en middelgrote ondernemingen dus grotendeels achtergebleven. Automatisering en digitalisering zijn van cruciaal belang voor het concurrentievermogen, aangezien bedrijven zullen profiteren van enorme kostenbesparingen en verbeteringen in zowel de productiviteit als de verwerkingscapaciteit.

5. Duurzaamheid

Naarmate de wereldwijde productie zich ontwikkelt naar meer duurzame modellen, zijn mkb’ers genoodzaakt duurzaamheid in hun bedrijf te integreren.

De Europese Commissie roept in haar industriële strategie bedrijven van elke omvang op om de digitalisering van hun productieprocessen te versnellen en zo de Europese industrie duurzamer te maken. Wereldwijde initiatieven voor duurzame productie zijn afvalvermindering, het invoeren van flexibele productieprocessen en het verbeteren van de veiligheid en ergonomie voor werknemers. Daarnaast zetten stijgende energiekosten bedrijven ertoe aan hun energieverbruik te herzien. Traditionele automatisering is snel en krachtig, maar ook energie-intensief, waardoor het mkb in een moeilijke positie terechtkomt.

Collaboratieve automatisering en digitalisering

De opkomst van collaboratieve robottoepassingen betekent dat automatisering nog nooit zo toegankelijk, veilig, gebruiksvriendelijk en betaalbaar is geweest als nu. Dankzij collaboratieve automatiserings- en digitaliseringsoplossingen kunnen kleine en middelgrote ondernemingen de technologische barrières overbruggen die hen vroeger tegenhielden.

De inzet ervan kan tekorten aan arbeidskrachten opvullen, de ergonomie en het behoud van werknemers verbeteren, en jongere, digital native werknemers aantrekken. De verhoogde productiviteit helpt ook bij het wegwerken van backlogs en ondersteunt reshoring-initiatieven. Daarnaast wordt het concurrentievermogen versterkt door de verbeterde kwaliteit en de verminderde verspilling.

Bedrijven die collaboratieve oplossingen aanbieden, stellen ook leermiddelen ter beschikking, zoals Learn OnRobot, voor bedrijven die behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning bij de implementatie van hun oplossingen, waarbij bijna alle leerdrempels worden weggenomen. En met het oog op duurzaamheid kan het mkb tegenwoordig kiezen uit een breed scala aan volledig elektrische collaboratieve automatiseringsoplossingen. Bij OnRobot maken we collaboratieve automatisering met de flexibiliteit die nodig is om duurzame productie-initiatieven snel te ondersteunen.

Foto: Daniel Rubarth, Business Development Manager Bij OnRobot DACH & Benelux

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie