DevOps doorbreekt kunstmatige grens tussen developers en operations

DevOps steeds belangrijker in bedrijfsleven

Jeroen van Onselen
Er is een stille revolutie gaande in het bedrijfsleven. Steeds meer werknemers die werken in Agile community gaan over tot DevOps-implementaties.

Aan de hand van cijfers uit onderzoek, uitgevoerd door Wemanity, blijkt namelijk dat meer dan 63 procent van alle teams uit een Agile community, de komende zes maanden aan DevOps implementaties gaat beginnen of daar al mee werkt. 

De term DevOps, staat voor Developments en Operations. Bij DevOps teams zijn teams zélf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties of systemen en het operationele gedeelte ervan. De voorheen geïsoleerde teams komen nu samen en werken aan een gemeenschappelijk doel. Deze manier van werken helpt bij het sneller maken van het test– en implementeer proces. 

Verklaring groei DevOps 

Een eerste verklaring voor de opkomst van DevOps is dat deze toevoeging steeds belangrijker wordt gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van alle ondervraagden DevOps (zeer) belangrijk vindt, 21 procent geeft aan DevOps een beetje belangrijk te vinden en slechts elf procent vindt dit niet belangrijk. Daarnaast is het belang van DevOps transformaties groot. Met behulp van DevOps zijn bedrijven in staat snel aanpassingen door te voeren. Zeker in een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, zijn dit de bedrijven die overleven. 

Met DevOps liggen er nieuwe uitdagingen voor andere teams naast de IT-teams. Waar Agile in eerste instantie vooral werd gebruikt bij IT-afdelingen met Agile practices, gaat DevOps juist naar een standaard waar alles wordt gestroomlijnd. Doordat development en operationalisering gaan samenwerken, wordt tegelijkertijd ontwikkeltd en getest. Naar schatting heeft op dit moment 36 procent van de ondervraagde teams een DevOps expert in de Agile teams, een aantal dat komende jaren zeer waarschijnlijk blijft groeien. 

Over het onderzoek

Wemanity, een Agile specialist die bedrijven ondersteunt in Agile transformaties, heeft met het onderzoek beoogd inzicht te geven in de huidige Agile stand, evenals de (nabije) toekomst. Voor onderzoek zijn 140 mensen uit een Europese Agile community ondervraagd, waaronder zowel experts als gebruikers. De meeste respondenten zijn afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. Alle cijfers, grafieken en conclusies van dit onderzoek zijn te lezen in Agile Trends Insights

afbeelding van Jeroen van Onselen

Jeroen van Onselen | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jeroen