Drie manieren waarop technologie voor meer inclusie op de werkvloer kan zorgen

Redactie WINMAG Pro
Ondanks de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 2015 blijft de participatie van mensen met een fysieke beperking achter, vooral op de arbeidsmarkt. Dat was een van de conclusies die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar trok in het rapport Sociaal domein op koers? Inclusie op de werkvloer lijkt relatief gemakkelijk verbeterd te kunnen worden, met de inzet van de juiste technologie. OrCam geeft drie voorbeelden.

1. Werkplek op afstand

Door de corona-pandemie werkt een groot deel van de kantoormedewerkers al ongeveer een jaar merendeels vanuit huis. Het heeft bij sommige werkgevers de ogen geopend dat werknemers thuis minstens zo productief zijn als wanneer ze op kantoor zitten - mits ze de juiste digitale hulpmiddelen hebben. Hetzelfde geldt voor medewerkers met een fysieke beperking.

Voor hen is het verstandig om aan meer digitale ondersteuning te denken dan alleen een laptop en video conferencing tool. Telepresence robots gaan bijvoorbeeld een stapje verder en bieden een niveau van samenwerking en communicatie die in de buurt komen van face-to-face-contact, waardoor werknemers ook thuis het gevoel krijgen dat ze zich samen met hun collega’s op kantoor bevinden. Ook virtual reality-toepassingen en digitale spraakassistenten kunnen een oplossing vormen om kantoor en thuiswerkplek dichter met elkaar in contact te brengen.

2. Zintuigvertaling

Voor slechtziende werknemers zijn legio digitale voorleeshulpmiddelen beschikbaar, maar een groot deel is lastiger mobiel te gebruiken doordat de toepassing bijvoorbeeld alleen op de pc of laptop werkt. Of ze werkt alleen wanneer er een online verbinding mogelijk is. Wanneer een werknemer achter een scherm werkt, is dat geen probleem. Maar wanneer diegene voor zijn werkzaamheden op verschillende plekken moet zijn, is het handiger om een device te hebben dat eenvoudig mee te nemen is en niet afhankelijk is van een internetverbinding.

Devices zoals de OrCam MyEye en Read voldoen aan die vereisten. Klein van formaat en handzaam, want eenvoudig aan een bril te bevestigen - en bovendien bevindt alle technologie zich op het apparaat zelf en hoeft er dus geen contact gemaakt te worden met een cloudoplossing. Extra winst: de MyEye kan voor meer gebruikt worden dan het voorlezen van teksten alleen; ook voorwerpen, gezichten en kleuren worden bijvoorbeeld herkend en benoemd.

3. Fysieke ondersteuning

Voor werknemers met een beperkte kracht in bepaalde lichaamsdelen kan een exoskelet ervoor zorgen dat mobiliteit en zelfstandigheid grotendeels behouden blijven. Met name bij fysiek zwaarder werk kan dat van grote ondersteuning zijn. Het voordeel is dat werknemers die gedurende hun werkzame leven met een fysieke beperking krijgen te kampen, hier niet meteen door gedwongen worden om ander werk te zoeken of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Maar ook werknemers in fysiek zware beroepen zonder lichamelijke beperking hebben baat bij dergelijke ondersteuningsoplossingen: voorkomen is immers beter dan genezen.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie