Gastexpert: Hoe digitaal leren organisaties enorme reputatieschade kan besparen

Romy Hermans
Natuurlijk heb jij een wachtwoord op jouw laptop. Een wachtwoord dat je niet zomaar raadt, daar heb je goed over nagedacht. Een virusscanner is ook op vrijwel elke laptop te vinden. Maar stel jouw apparatuur wordt gestolen, hoe zeker ben jij van de veiligheid van de persoonsgegevens die via de apparatuur verkregen kunnen worden? Zeker genoeg om een risico op mogelijk onherstelbare reputatieschade te lopen?

Organisaties doen er goed aan om de gaten in de kennis met betrekking tot privacy bij hun werknemers te onderzoeken. Zij lopen vanaf de lente van 2018 namelijk een risico. Niet alleen een risico op een boete, van maximaal 20 miljoen euro, maar ook op enorme reputatieschade. Dit zijn de mogelijke gevolgen van de invoering van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) voor jouw bedrijf. Deze nieuwe privacywet vereist de aandacht van organisaties. Het betekent voornamelijk een versterking en uitbreiding van privacy-rechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en een hogere kans op boetes als de privacy van de consument in gevaar wordt gebracht of is geschonden.

Tweeledige opgave

De hoogste tijd voor een verfrissing van de interne kennis over het privacy-regelement en de vereisten van de AVG. Een bittere pil, aangezien de meeste werknemers niet geïnteresseerd zijn in het lezen van dergelijke literatuur. Organisaties staan voor een moeilijke opgave. Enerzijds moeten ze op tijd voldoen aan alle eisen van de AVG, anderzijds moet ook bij de medewerkers awareness worden gecreëerd over de noodzaak en de regels van deze nieuwe wet.

Het in het leven roepen van trainingen waarbij medewerkers leren verantwoord om te gaan met persoonsgegevens is een mogelijkheid. Hoe kan men dit het beste realiseren? Organisaties neigen al gauw naar het sturen van groepjes medewerkers naar het bedrijfsequivalent van een klaslokaal. Ervaringsdeskundigen waarschuwen: dit maakt weinig medewerkers enthousiast. Met het oog op het inkopen van trainers en de verloren werktijd is het bovendien een dure invulling.

Digitaal leren biedt de oplossing

Het kan ook anders. Case-based leren via digitale leeroplossingen bijvoorbeeld. Dit klinkt wellicht ingewikkeld, maar het is juist een gemakkelijk concept dat goed te realiseren is. Werkgevers kunnen niet verwachten dat hun medewerkers het privacy-regelement uit hun hoofd leren. Wat zij wél mogen verwachten is dat er alarmbellen in de hoofden van medewerkers gaan rinkelen wanneer zij merken dat de AVG niet goed wordt nageleefd of de privacy van klanten in het geding komt. Na deze alarmbellen kunnen de medewerkers het regelement raadplegen en zorgen voor de optimale bescherming van de persoonsgegevens. Herkenning creëren en nieuwsgierigheid prikkelen is hierbij een must.

Met case-based leren krijgt de gebruiker een case voorgeschoteld waarin een situatie wordt geschetst, in dit geval de AVG die in het geding komt. De case laat de gebruiker zich inleven in de situatie, waardoor er precies kan worden geleerd hoe in een dergelijke situatie moet worden gehandeld. Bovendien zullen jouw werknemers de situatie veel sneller herkennen als er in de werkelijkheid iets misgaat.

Door ervoor te zorgen dat bij jouw werknemers, van de receptioniste tot het hogere management, de alarmbellen gaan rinkelen zodra de privacy van de klanten mogelijk wordt geschaad, bescherm je niet alleen de klanten, maar ook je eigen organisatie. Het zou je zomaar eens een enorme deuk in je reputatie kunnen schelen. En dit alleen maar door te investeren in een goed leertraject dat je werknemers voorbereid op de veranderende wet- en regelgeving.

afbeelding van Romy Hermans
Door: RomyHermans

RomyHermans | learning specialist, RMMBR

Bekijk alle artikelen vanRomy