Google versoepelt het cookiereglement omreden van het coronavirus

Max Mostert
Websites hebben sinds afgelopen jaar om zich voor te bereiden op Google’s nieuwe toestemmingsvoorwaarden rondom cookies. Websites die onvoldoende maatregelen treffen zouden benadeeld dan wel gestraft worden. Omdat ook vitale websites onder de regelgeving vallen, versoepelt Google tijdelijk het beleid.

Werd de nieuwe eis conform planning doorgevoerd, dan vreest Google dat sommige belangrijke websites niet goed meer zullen functioneren. In tijden van crisis streeft Google naar de stabiliteit van belangrijke organisaties zoals banken, online supermarkten, overheidsinstanties en gezondheidsinstellingen.

Deze versoepeling van het nieuwe reglement is tijdelijk. Google verwacht rond de zomer het nieuwe cookiereglement alsnog door te voeren. 

Het nieuwe reglement

Met het nieuwe reglement wil Google zijn webbrowser privacyvriendelijker maken. Het doel is om eindgebruikers zelf te laten bepalen of cookies gedeeld worden. Omdat een significant onderdeel van advertising afhangt van het delen van cookies, hield Google zich voorafgaand aan de crisis bezig met een adverteerdersvriendelijk alternatief.