In vier stappen het maximale uit je softwaregebruik halen

Redactie WINMAG Pro
Nu de zomervakantie is begonnen, is de kans groot dat er bij bedrijven meer ruimte komt om zaken, die de afgelopen periode noodgedwongen minder aandacht kregen, eindelijk onder handen te nemen. Software Asset Management (SAM) is daar een goed voorbeeld van. 

Bij Software Asset Management is altijd sprake van twee partijen: de leverancier en de gebruiker. De basis van een duurzaam SAM-beleid is dan ook dat beide partijen inzien dat het in het gezamenlijk belang is om dit beleid in harmonie uit te voeren. De gebruiker profiteert door zijn softwarelicenties optimaal te benutten en geen onnodige kosten te maken. En de leverancier profiteert door de klant waardevol te ondersteunen. Dit levert niet alleen winst op voor de klant zelf, maar draagt ook bij aan betere klantrelaties op de lange termijn. Met de volgende vier stappen haal je het maximale uit je software. 

1. Maak een analyse 

Begin met het bepalen van de actuele situatie. Waar staat de organisatie als het gaat om het (beheren van het) volledige softwarelandschap? Door een assessment te doen, achterhaal je op welke punten jouw organisatie al stappen heeft gemaakt en waar nog kansen liggen en risico’s loeren. Belangrijke factoren hierbij zijn de mensen en processen binnen de organisatie. Maar ook het inzicht in je software-assets met technologie is cruciaal. Data is alles: noteer welke licenties je hebt, wat ze inhouden, welke software waar draait, welke contracten er lopen, wie voor wat verantwoordelijk is en hoe je als organisatie het gebruik hiervan optimaal benut. 

2. Bepaal de ambities 

Zijn de risico’s en kansen helder? Definieer dan de algemene strategische ambities van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als digitale transformatie en (multi-) cloudgebruik. Bepaal op basis van de uitkomsten van het assessment op welke manier SAM kan aansluiten bij de strategische ambities van de organisatie. Kijk hierbij naar welke zaken hoog op de lijst staan vanuit SAM en welke zaken prioriteit hebben vanuit de algemene strategie van het bedrijf en vind daar een balans in. Stel voor jezelf een termijn vast waarbinnen je bepaalde ambities en/of doelstellingen wil realiseren. Belangrijk is wel dat je haalbare doelstellingen formuleert, zodat je daarmee extra draagvlak creëert bij je stakeholders voor wat betreft het succes van je SAM-programma. 

3. Stel prioriteiten en creëer een plan 

Vervolgens is het tijd om prioriteiten te stellen en knopen door te hakken. Maak een ‘shortlist’ van doelstellingen en de bijbehorende KPI’s en leg deze vast in een SAM-plan. Stel de werkzaamheden op en maak een tijdlijn, zodat duidelijk wordt wanneer je wat gaat opleveren. Zo houd je het plan in- én overzichtelijk voor jezelf en je stakeholders. Volledige en nauwkeurige data is daarbij een belangrijk middel, dus bepaal of je de tooling hiervoor al in huis hebt of dat jouw organisatie zich moet oriënteren op de aanschaf van SAM-tooling. 

4. Ga over op goedkeuring en uitvoering 

Wanneer je SAM-plan staat, leg je dit voor aan de persoon met mandaat en budget binnen jouw organisatie. Zorg ervoor dat het plan voor meerdere stakeholders in je organisatie meerwaarde biedt, zodat je jouw kans op steun vergroot. Draagvlak creëren is nodig, omdat verandering kan leiden tot kritiek en weerstand. Dus hoe meer stakeholders het plan steunen, hoe beter. Het overtuigen en meekrijgen van het management, waaronder de CFO, is daardoor een essentiële voorwaarde. De meerwaarde van het plan kun je bepalen aan de hand van de ambities, kansen en risico’s uit stap één en twee. Op die manier vergroot je de kans op draagvlak binnen jouw organisatie.  

Plan goedgekeurd? Dan is het tijd voor de uitvoer. Het is daarbij tegenwoordig heel gebruikelijk om een regieorganisatie op te richten die verantwoordelijk is voor het monitoren en zekerstellen van de doelstellingen uit het SAM-plan. De uitvoering kan in dat geval (deels) worden neergelegd bij externe partijen die expert zijn op het gebied van SAM, terwijl je als organisatie wel zelf de controle over de richting en uitkomst van het plan behoudt. Licentiecontracten zijn in de loop der jaren zo complex geworden dat het een uitdaging kan zijn om alle kennis daarover volledig in eigen huis op peil te houden. Maar die kennis is wel degelijk een vereiste. Dit levert namelijk een belangrijke bijdrage aan goed Software Asset Management, oftewel; het maximaliseren van de waarde van je software tegen zo laag mogelijke kosten. 

Bijdrage met dank aan Crayon 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie