Interview: Marcel Ebbenhorst (Kyocera) over de digitalisatie van een papieren industrie

Geert van der Klugt
De grafische industrie heeft de afgelopen twintig jaar behoorlijk onder druk gestaan. De financiële crisis droeg daar zwaar aan bij en leek de markt te dwingen tot innovatie. Het resultaat? Een vertaalslag van analoge naar digitale technologie: de opkomst van productieprint. Na een turbulente periode en een papierloos toekomstbeeld, lijkt de printmarkt een plek gevonden te hebben in een uiterst digitaal tijdperk. Om meer te weten te komen over Production Printing, de toekomst van de printmarkt en uitdagingen voor marktleiders en dienstverleners, spraken we Marcel Ebbenhorst, gastexpert en Manager Production Print bij KYOCERA Document Solutions.

Productieprint biedt een platform voor grafische bedrijven om te blijven produceren tegen lagere prijzen, maar nu op een meer kostenefficiënte manier, waardoor de broodnodige winst beschikbaar blijft. Van deze bedrijven is bekend dat ze hun prijzen verlagen om aantrekkelijk te blijven voor consumenten. Met productieprint valt dat op een duurzame manier te hanteren. In tegenstelling tot analoge printoplossingen als offset-systemen, gaat de productieprintoplossing van 2020 veelal gepaard met software die productie- en gebruikersdata inzichtelijk maakt. Voor het optimaliseren van hun dienstverlening, hebben service providers daarmee uiterst digitale, moderne middelen voorhanden. Digitalisatie staat dus niet alleen qua productietechniek, maar in elk facet van printing centraal.

Hoe definieer jij Production Printing?

‘Er is meer dan één manier om deze belangrijke technologie te definiëren’, vertelt Ebbenhorst. ‘Vanuit een zakelijk perspectief en een kansenperspectief kan productieprint worden gezien als een van de belangrijkste groeigebieden voor elke grote printerleverancier – en dus dienstverlener – van vandaag.’

‘Met productieprint kunnen drukkerijen de betrokkenheid bij de bedrijfsprocessen van hun eindklanten vergroten. En door de processen van eindklanten beter te begrijpen, komen zij uit bij een beter product.’

Welke bedrijfssegmenten kunnen optimaal profiteren van Production Printing?

‘Commerciële drukkerijen en dergelijke grafische bedrijven. Alhoewel het beheersen van productiekosten een centraal voordeel is van productieprinting, baten deze bedrijven bij meer dan alleen dat. De industrie begint de noodzaak van waardetoevoeging voor eindklanten in te zien. De enige bedrijven die een succesvolle toekomst hebben, zijn diegenen die hun doelen verschuiven, door niet alleen te focussen op het verlagen van kosten, maar te kijken naar hetgeen dat drukwerk aantrekkelijker en waardevoller maakt. Production Printing is daarin voorwaardelijk.’

Hoe zal productieprint het succes van de grafische industrie beïnvloeden?

‘Ten eerste krijgen bedrijven de mogelijkheid om kostenefficiëntere afdruktechnieken aan te bieden. Ten tweede gaan die afdruktechnieken gepaard met digitale mogelijkheden voor het aanpassen en personaliseren van het eindproduct. Zowel de kostenefficiëntie als de klanttevredenheid gaat er dus op vooruit.’

Productieprint is een kans voor bedrijven die naar innovatie binnen de sector streven en zich niet alleen op kostenbeheersing, maar evengoed op klanttevredenheid richten. Een intelligente verwerking van productieen gebruiksdata is van vitaal belang voor bedrijven in de sector. Partijen die de hoogste winstgevendheid bereiken, integreren data in hun strategie. Dit bevestigt maar weer dat de technologie alleen niet genoeg is: de sector moet zijn visie verschuiven naar de lange termijn, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op kostenbesparende kortetermijnmaatregelen.’

‘Dat is uitdagend. Al helemaal voor de grafische sector, die altijd relatief conservatief is geweest. Het verwerven van kennis en het stimuleren van data-integratie zal de komende jaren van cruciaal belang zijn. Wie blijft produceren op eenzelfde manier als tien jaar terug, kan niet langer rekenen op succes.’

Wie kan er – buiten de grafische sector om – winst behalen met productieprinting?

‘Enkele goede voorbeelden zijn de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze sectoren hebben specifieke eisen aan het totale printvolume, dat eenvoudig en efficiënt moet kunnen worden gelimiteerd en beheerd. Productieprintoplossingen staan deze gradatie van controle toe. Door over te stappen, kunnen deze organisaties volledige controle krijgen over hun exacte print-output, waarbij de voorraad van materialen niet alleen inzichtelijk gemaakt wordt, maar productiebepalend kan zijn. Onder andere duurzaamheidsdoelstellingen worden met een gegeven Production Print-oplossing meetbaar en hanteerbaar.’

Wat heeft de verschuiving van analoge naar digitale print in de productieprint-arena veroorzaakt?

‘Onder eindgebruikers ontstaat er een toenemende behoefte om creatievere inhoud te produceren. Toen de financiële crisis de sector trof, kwamen de marketingbudgetten van grafische bedrijven als eerste onder druk te staan. Deze budgetten liggen niet langer in de handen van marketeers, maar communicatiemedewerkers. Dat heeft ervoor gezorgd dat klanten van grafische bedrijven meer flexibiliteit en contact verwachten. Anno 2020 staan onderscheidende inhoud en service centraal.’

Welke uitdagingen staan voor aanbieders van Production Print centraal?

‘Insiders weten hoe belangrijk het is om niet alleen productievolume aan te bieden, maar de inhoud en kwaliteit van dat wat er gedrukt wordt te verbeteren. Daarmee zijn we er nog niet, want de les moet overtuigend en effectief overgebracht kunnen worden naar toekomstige klanten.’

‘Het verspreiden van kennis over stuursoftware en data-mogelijkheden is een voortdurende uitdaging. Eindgebruikers dienen optimaal te investeren in software die gegevens veilig benadert en effectief inzet, maar dat is niet per se algemene weet. Zij die in deze sector groeien, zijn niet alleen op de hoogte van actuele mogelijkheden en behoeftes, maar hebben het bovendien in zich om deze kennis over te brengen naar diverse potentiële partijen.’

Is productieprint een volwassen markt, of groeit deze nog?

‘Smithers Pira, een uiterst betrouwbaar instituut, geeft aan dat de verwachte marktgroei voor digitaal printen ten minste tot 2023 zal doorzetten. Omdat digitale printtechnologie slechts goed is voor vier procent van alle wereldwijde printmedia, valt er van een gigantisch groeiperspectief te spreken. Naar verwachting zal digitale printing wereldwijd tot 40 procent gaan bijdragen.’

‘De belangrijkste groeidrijfveren zijn bedrijven die zich nog niet met productieprint bezighouden en bedrijven die verlangen naar efficiëntere modellen. Service providers die zich inzetten om de beste hardware van het moment aan te raden, zullen met keiharde interesse beloond worden.’

afbeelding van Geert van der Klugt

Geertvan der Klugt | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanGeert