Mythes over cloud security die mkb-bedrijven kunnen belemmeren

Redactie WINMAG Pro

MKB-bedrijven die een digitale transformatie overwegen, moeten er rekening mee houden dat de migratie naar de cloud niet alleen veel mogelijkheden biedt, maar ook om een goede beveiliging vraagt. Er bestaan echter nog veel misverstanden die bedrijven ervan kunnen weerhouden in te zeten op cloud security, blijkt uit internationaal onderzoek dat AWS onder ruim 800 leidinggevenden binnen mkb-bedrijven heeft verricht.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mkb-bedrijven beveiliging beschouwen als een kostbare en complexe barrière die veel vaardigheden en een robuuste infrastructuur vereist. Wat veel minder bekend is, is dat de cloud mkb-bedrijven in staat stelt hun beveiliging op een zeer flexibele en kosteneffectieve manier te vergroten. Door met de juiste partner in zee te gaan, kunnen zij hun beveiliging automatiseren, voldoen aan compliancy-voorschriften en de integriteit van data beschermen. Als mkb-bedrijven een strategische prioriteit maken van cloud security, kunnen zij nieuwe groeikansen benutten en zich focussen op hun kernactiviteiten. Om dat te bereiken, is het tijd om afscheid te nemen van een aantal mythes die over cloud security de ronde doen.

Mythe 1: Beveiliging is te kostbaar

Hoewel ruim een derde van de mkb-ondernemers aangeeft dat beveiliging niet hun hoogste prioriteit heeft, is het kortzichtig om beveiliging uitsluitend als een ‘extra’ investering te zien. Of het nu in de cloud is of op locatie, investeren in beveiliging zou een integraal onderdeel moeten zijn van de strategie van elk bedrijf, ongeacht de omvang. Dit geldt in het bijzonder voor mkb-bedrijven, waar een inbreuk op de beveiliging grote gevolgen voor de bedrijfsvoering kan hebben. Als bedrijven in zee gaan met een betrouwbare partner kan een goed beveiligde cloud-omgeving echter juist voordeliger zijn. Cloud providers beheren de beveiliging van hun eigen infrastructuur, waardoor mkb’ers aanzienlijk kunnen besparen op de kosten van servers en datacenters. Daarnaast kunnen zij profiteren van een zogeheten 'Pay-as-you go'-cloudservice-model dat het mogelijk maakt beveiligingstools naar behoefte flexibel op- of af te schalen. Zelfs met een klein budget kunnen mkb-bedrijven met behulp van machine learning zorgen voor een robuuste beveiliging die is afgestemd op hun specifieke behoeften.

Mythe 2: Data zijn niet veilig in de cloud

De helft van de ondervraagde mkb-ondernemers maakt zich zorgen over beveiligingsrisico's in de cloud. Hoewel het klopt dat een migratie naar de cloud een aanpassing vereist in de manier van opereren, krijgen bedrijven via cloud providers 24/7 toegang tot hun gegevens en schaalbare tools die nodig zijn om risico’s te minimaliseren. Of het nu gaat om het versturen van bestanden via e-mail of het maken van back-ups op USB-drives: er zijn verschillende opties om een veilig en verantwoord beheer van kritische gegevens en andere belangrijke assets te waarborgen. Door te migreren naar de juiste cloud provider beschikken mkb-bedrijven over een hoogwaardige beveiliging voor hun cloud-infrastructuur en een vergelijkbare  dienstverlening zoals die beschikbaar is voor organisaties in gereguleerde sectoren, zoals banken, verzekeraars en zorgaanbieders. Zo geven klanten van AWS aan dat hun beveiligingsincidenten met 43 procent per maand zijn verminderd. Ook kunnen mkb-bedrijven gebruikmaken van strenge beveiligingsprotocollen, omdat deze op een gestandaardiseerde manier worden toegepast in kleine en grote organisaties.

Mythe 3: voor effectieve beveiliging zijn veel IT-resources nodig

Bijna drie op de tien mkb-bedrijven erkennen dat ze moeite hebben om hun beveiligingsbehoeften te doorgronden, terwijl 40 procent aangeeft dat hun medewerkers onvoldoende zijn toegerust met de juiste IT-vaardigheden. De eigen beveiliging op locatie beheren kan inderdaad complex, tijdrovend en arbeidsintensief zijn, zeker gezien de constante upgrades en configuraties die nodig zijn en onevenredig zwaar op budgetten drukken. Door over te stappen op de cloud kunnen bedrijven een volledig geautomatiseerde beveiliging implementeren zonder dat het nodig is een IT-team aan het werk te zetten of beveiligingsexperts in dienst te nemen. Cloud providers beheren de onderliggende beveiliging van de infrastructuur en bieden tools waarmee bedrijven de beveiliging naar behoefte kunnen aanpassen. Dat zorgt ervoor dat cloud security op een geïntegreerde, slimme en schaalbare manier invulling kan krijgen. Naarmate bedrijven zich verder ontwikkelen, kunnen hun beveiligingsbehoeften - van het versterken van de encryptie tot gegevensopslag - ook veranderen. Toegang tot gecertificeerde cybersecurity-deskundigen en de ontwikkeling van een op maat gesneden beveiligingsstrategie maken de weg vrij naar een veilige migratie naar de cloud voor elk mkb-bedrijf, ongeacht de omvang.

Groei gaat hand in hand met een goede beveiliging

Beveiliging in de cloud draait om meer dan het voorkomen van inbreuken alleen. Het is van belang dat het blikveld verschuift van reactief naar proactief beveiligingsbeheer, zodat de weg kan worden vrijgemaakt voor innovatie en groei. Met een goed beveiligde cloud-infrastructuur en toegang tot betaalbare en hoogwaardige beveiligingsproducten, -diensten en -experts kunnen mkb-bedrijven hun tijd en middelen richten op het realiseren van groei voor hun bedrijf.

 

Ook interessant:

Lees hier: Happy Internet Day, everyone!

Lees hier: Passa Sports verwelkomt Willem Koopmans als CEO

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie