Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in Zuid-Holland gaan samen de strijd aan met personeelstekort in IT

Redactie WINMAG Pro
Het aantal openstaande vacatures in de IT in de provincie Zuid-Holland is groot. De maatschappij digitaliseert in een enorm tempo, waarbij er een enorme vraag is naar personeel met IT-vaardigheden. WE-IT is een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met als doel om via om- en bijscholing 3.000 mensen op te leiden in de richting van IT en digitalisering.

Op dinsdag 6 december sloten daarom een aantal nieuwe partners zich aan bij de alliantie: Main Capital, Doc-Direkt, PostNL, Albeda en scholingstrajecten Bee-Ideas, Equals en Bit Academy. Met het ondertekenen van een grote cheque op de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer bevestigden de 16 scholingstrajecten en 22 partners hun samenwerking en gaat de volgende fase van de samenwerking van start: WE-IT 2.0.

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool (penvoerder van WE-IT): “Het tekort aan IT’ers is niet alleen een arbeidsmarktvraagstuk, maar ook een complex maatschappelijk probleem. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol als opleider en kennisinstituut, waar De Haagse impact wil hebben in co-creatie met onze partners uit het werkveld. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze afgestudeerden en de mensen voor wie de WE-IT scholingstrajecten de brug vormen voor de overstap naar een baan in een andere sector-  steeds opnieuw beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om direct aan het werk te gaan én te blijven.”

Saskia Bruines, wethouder Financiën, Cultuur en Economie in Den Haag: “De ontwikkelingen binnen IT en digitalisering gaan snel. Dat betekent dat we nu, maar ook zeker voor de toekomst op zoek zijn voldoende technisch geschoold personeel. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen zet Den Haag zich hier voor in. WE-IT 2.0 is een mooie concrete vervolgstap voor de regio waar de vraag naar ICT-ers ontzettend groot is.”

Willy de Zoete, gedeputeerde Human Capital namens de provincie Zuid-Holland: “De transitie van digitalisering is een grote uitdaging. Met WE-IT bundelen we de regionale krachten voor het opleiden van 3.000 IT-professionals. Het is essentieel dat werkgevers juist nú de stap zetten naar het om- en bijscholen van werknemers. Dit draagt uiteindelijk bij aan een sterkere Zuid-Hollandse economie. Daarom ondersteunt provincie Zuid-Holland, na het eerste deelakkoord in 2020, met enthousiasme ook het WE-IT 2.0 akkoord.”

Over WE-IT

WE-IT heeft als doel om ervoor te zorgen dat de komende jaren 3.000 extra ICT-ers bijkomen in de provincie Zuid-Holland. De ogenschijnlijk heel verschillende partners hebben gezamenlijk al honderden mensen en bedrijven geholpen. Nu slaan zij opnieuw de handen ineen om nog meer werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studerenden te helpen.

Op de website we-itwerkt.nl vinden werkgevers en andere geïnteresseerden gemakkelijk informatie over de diverse scholingstrajecten in de provincie Zuid-Holland. Partners krijgen directe toegang tot de talenten die de scholingstrajecten gevolgd hebben, maar het is ook mogelijk om eigen scholingstrajecten te ontwikkelen. Daarnaast helpt  het consortium het mkb  in digitaliseringsvraagstukken.

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce was aanwezig bij de ondertekening: “Werkgevers staan te springen om IT-talent. Met de uitbreiding van WE-IT naar het 2.0 deelakkoord gaan we vanuit de Human Capital Agenda nog meer werkenden begeleiden naar het IT-vak, wat essentieel is voor het groeiende tekort aan personeel in deze sector en voor Zuid-Holland. Dit deelakkoord is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. We zitten midden in grote transities waarbij het bedrijfsleven en onze overheid IT-talent nodig heeft wat over de juiste relevante skills beschikt. In stapjes met elkaar op naar 3.000 extra IT-professionals voor Zuid-Holland!”

Nieuwe partners zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Remco Engels, programma manager van WE-IT door te mailen naar r.engels@hhs.nl.

Partners WE-IT

De Haagse Hogeschool (penvoerder en programmamanagement), ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijkacademie, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, , Gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals,  YoungCapital NEXT, Security Delta, Economic Board Zuid-Holland, Main Capital, Doc-Direct, PostNL, Albeda , Bee-Ideas, Equals, Bit Academy.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie