Voor het onderzoek zijn 800 IT-professionals uitgevraagd

Organisaties worstelen nog steeds met dataverlies

Marc Boersma
Uit het jaarlijkse wereldwijde Cloud en Disaster Recovery-onderzoek van Unitrends blijkt dat organisaties nog steeds worstelen met dataverlies ondanks groeiende cloud adoptie and disaster recovery testing.

Dit jaar heeft Unitrends het Cloud en Disaster Recovery-onderzoek voor de vierde keer uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken van databescherming en disaster recovery (DR), evenals de houding van IT-verantwoordelijken tegenover het gebruik en de adoptie van cloudoplossingen. Daarnaast geeft het onderzoek adviezen over de implementatie van cloud binnen disaster recovery. Voor het onderzoek zijn 800 IT-professionals wereldwijd uitgevraagd.

Het onderzoek tonen aan dat veel organisaties niet de basisstandaarden voor databescherming en DR volgen. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de voorlopers in DR, die steeds vaker de cloud inzetten al cruciaal element in het beschermen van bedrijfscontinuïteit.Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn:

  • De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien, terwijl het dataverlies onacceptabel vaak blijft voorkomen.

25% van de respondenten geeft aan meer dan 100 TB aan data te moeten beschermen, een stijging van meer dan 100% ten opzichte van 2016. 30% van alle respondenten geeft echter aan minstens een deel van de data te zijn verloren. Dat percentage blijft stabiel sinds 2016. Dataverlies blijft duidelijk een probleem voor organisaties.

  • Steeds meer organisaties voeren regelmatig DR-tests uit en maken gebruik van secundaire recovery sites.

In vergelijking met 2016 geeft 46% meer bedrijven aan maandelijkse DR-tests uit te voeren. Maar liefst 75% van de IT-professionals voert jaarlijkse DR-tests uit (64% in 2016). Bovendien is het aantal organisaties dat geen gebruikmaakt van een secundaire recovery-locatie waar kopieen van data worden opgeslagen of recovery operaties worden gehost met 16% gedaald ten opzichte van 2016. Er is echter een stijging van 24% zichtbaar in het aantal bedrijven dat een eigen locatie, dochter- of zusterlocatie gebruikt als secundaire DR-locatie.

  • Cloud wordt steeds breder geaccepteerd en ingezet als onderdeel backup en databescherming.

Het meerendeel van de respondenten vertrouwt de cloud voldoende om het te gebruiken voor databescherming en bedrijfscontinuïteitsoplossingen. 22% meer bedrijven ten opzichte van 2016gebruiken de cloud voor backup en DR. Dit is een forse groei in slechts twee jaar tijd. De cloud vervangt legacy mediaoplossingen om backup data offsite op te slaan, nu meer respondenten aangeven backups op te slaan in de cloud (36%) dan op alle fysieke media (disk-to-tape, verwijderbare tape) gecombineerd (31%).

  • Acceptatie van de cloud groeit nu bezwaren zich focussen op kosten in plaats van technische bezwaren.

Onder de respondenten die aangeven nog geen gebuik te maken van de cloud, geeft het merendeel aan dit op korte termijn wel te gaan doen. In 2016 gaf 55% van de respondenten nog aan geen plannen te hebben. Het meest aangegeven bezwaar voor de inzet van de cloud is de kostprijs, terwijl de bezwaren voorgaande jaren met name over functionele aspecten gingen. 

  • Middelgrote bedrijven lopen achter in cloud-adoptie met grote verschillen per branche in het gebruik van de cloud.

De adoptiegraad van de cloud verschilt per grootte van de organisatie. Zo blijkt uit het onderzoek dat de adoptiegraad van cloud binnen middelgrote bedrijven respectievelijk 12% tot 18% lager ligt ten opzichte van het kleinbedrijf en grote organisaties. Ook tussen branches is verschil in adoptiegraad, met - niet verrassend - de hoogste adoptiegraad van cloud binnen technologiebedrijven.68% van de technologiebedrijven geeft aan cloud in te zetten voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery-doeleinden (BCDR). 

‘De resultaten van het Unitrends Cloud en Disaster Recovery-onderzoek laten diverse interessante trends zien, nu we deze met drie voorgaande jaren kunnen vergelijken’, aldus Joe Noonan, vice president product management en marketing bij Unitrends. ‘Opvallend genoeg geeft 30% van de organisaties aan nog steeds te kampen met dataverlies. Dit percentage blijft consistent sinds 2016. Het is duidelijk dat er nog steeds veel werk te doen is om organisaties te helpen met het succesvol implementeren en benutten van backup en disaster recovery-oplossingen en best practices. Als leider in BCDR is het onze verantwoordelijkheid om organisaties te informeren, op te leiden en te ondersteunen met de kennis en technologie die zij nodig hebben om hun data te beschermen en te herstellen.’

Wil je naar aanleiding van dit artikel over dataverlies meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze datagerelateerde artikelen op WINMAG Pro. 
 

afbeelding van Marc Boersma
Door: MarcBoersma

MarcBoersma | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanMarc