Investeringen in Internet of Things zullen in 2022 niveau van 1,2 biljoen bereiken

PTC lanceert programma voor veilige IoT-implementaties

Marc Boersma
In het kader van het bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid voor veilige IoT-implementaties lanceert PTC het Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)-programma.

Het doel hiervan is om te assisteren bij het melden en verhelpen van beveiligingskwetsbaarheden in de omgevingen waarin de producten van PTC worden ingezet, zoals industriële omgevingen en branches waarin veiligheid van essentieel belang is.

Het CVD-programma vormt een kerncomponent van het Shared Responsibility Model van PTC, dat een kader biedt voor samenwerking op beveiligingsgebied met klanten, partners en andere branchespelers. Jim Heppelmann, de CEO van PTC, lichtte tijdens de laatste editie van het Internet of Things-evenement LiveWorx het initiatief al kort toe. Hij nodigde daarbij partners en klanten uit om met PTC samen te werken aan het verbeteren van de beveiliging door verantwoordelijkheid te nemen voor de beveiligingsaspecten waarop zij invloed kunnen uitoefenen en snel bij te dragen aan het verhelpen van kwetsbaarheden.

Internet of Things 

In aanvulling op PTC’s Shared Responsibility Model nodigt het CVD Program particulieren, onderzoekers en organisaties aan om de kwetsbaarheden die zij detecteren in de beveiliging van producten die deel uitmaken van ThingWorx-aanbod van PTC te rapporteren op basis van een helder gedefinieerd proces. Hierbij wordt gebruikt van de template van de Safety Working Group van de National Telecommunications & Information Administration (NTIA). Het programma zorgt ervoor dat onderzoekers er vanop aan kunnen dat PTC al het nodige zal doen om zijn klanten en de veiligheid en privacy van mensen te beschermen.

Hyperconnectiviteit

De Internet of Things-markt bevindt zich op een keerpunt. Volgens een recente prognose vant IDC zullen de investeringen in het Internet of Things in 2022 een niveau van 1,2 biljoen bereiken. ‘Nu bedrijven hun investeringen in het IoT opvoeren is het van cruciaal belang dat er binnen het hele Internet of Things-ecosysteem maatregelen worden getroffen om deze endpoints en omgevingen te beveiligen’, zegt Stacy Crook, onderzoeksdirecteur Internet of Things bij IDC.

‘Door geavanceerde software en hyperconnectiviteit raakt het innovatietempo in een stroomversnelling’, zegt Joshua Corman, senior vice president en chief security officer bij PTC. ‘Het gevaar is dat dit nieuwe typen ongelukken en cyberbedreigingen met zich meebrengt. In deze nieuwe realiteit zijn veiligheid en cyberbeveiliging de verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten onze krachten bundelen om dit soort bedreigingen aan te pakken. Het CVD Program van PTC vormt een belangrijke stap op weg naar een dergelijke samenwerking. Het moedigt particulieren en organisaties aan om kwetsbaarheden in de beveiliging te melden op een manier die ons in staat stelt om ze snel te identificeren en te verhelpen en verdere maatregelen te nemen om onze producten en implementaties bij klanten nog effectiever te beveiligen.’

afbeelding van Marc Boersma
Door: Marc Boersma

Marc Boersma | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Marc