Ruim 80% van de Nederlandse medewerkers vindt dat werkgevers niet genoeg doen om IT-skills bij te spijkeren

Redactie WINMAG Pro
Meer dan de helft van Nederlandse werkgevers neemt (bijna) geen initiatief om IT-vaardigheden te verbeteren

Uit het onderzoek van de Bit Academy, de vernieuwende peer-to-peer opleider voor ICT-onderwijs, blijkt dat ruim 80% van de Nederlandse medewerkers vindt dat werkgevers niet genoeg doen om hun IT-skills bij te spijkeren. Ruim 60 procent van deze groep geeft zelfs aan dat hun werkgever helemaal niks doet om IT-skills bij te spijkeren of niet op de hoogte is van de initiatieven die hieromtrent worden genomen. Het onderzoek is verricht onder 1008 Nederlanders en uitgevoerd door Multiscope.

Van de deelnemers, die wel cursussen of trainingen krijgen aangeboden, vindt 70 procent de kwaliteit ondermaats. Maar liefst 19 procent van deze groep maakt dan ook bijna nooit gebruik van de mogelijkheid om een training of cursus te volgen. Verder vindt 12 procent dat ze cursussen en trainingen beter moeten afstemmen naar de behoeften van werknemers. 9 procent is van mening dat werkgevers hun cursussen en trainingen beter moeten  promoten onder medewerkers.

Op de vraag waarom ze het belangrijk vinden dat IT-skills worden bijgespijkerd, antwoorden de meeste werkende deelnemers (63%) dat IT-skills belangrijk zijn vanwege de digitalisering van de maatschappij. 60 procent is tevens van mening dat IT-skills belangrijk zijn om de continuïteit en stabiliteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast vindt 41 procent dat IT-kennis belangrijk is om de concurrentie voor te blijven. Slecht 15 procent denk dat het bijspijkeren van vaardigheden alleen relevant zijn voor de IT-afdeling, terwijl 3 procent denkt dat het helemaal niet belangrijk is.

Aan de groep is ook gevraagd wat voor soort cursussen en trainingen ze krijgen aangeboden. De meeste organisaties (47%) bieden alleen online cursussen aan, 35 procent biedt zowel online als offline cursussen of trainingen aan en 18 procent geeft alleen offline trainingen. Opvallend is dat met name oudere werknemers (45+ jaar) de behoeften (30%) hebben aan meer verschillende cursussen of trainingen, terwijl bij jongeren (18-24 jaar) deze behoeften veel minder (4%) zijn. Oudere werknemers (59%) vinden dat cursussen ook beter gepromoot moeten worden, bij de jongere leeftijdsgroep is dit slechts 2 procent.

“De maatschappij verandert steeds meer naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg is dat werk en banen hierdoor veranderen, waarbij IT-skills steeds belangrijker worden,” aldus Dennis Berkhof, mede-oprichter van de Bit Academy. “Ons onderzoek laat zien dat de Nederlandse medewerkers snappen dat IT-skills belangrijk zijn voor hun toekomst. Het is echter jammer om te zien dat de meeste Nederlandse organisaties nog te weinig initiatief nemen om te voldoen aan deze behoeften.”

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie