Samenwerking Human Inference en Stichting BKR leidt tot verbeterde datakwaliteit

Redactie WINMAG Pro
Henk Bothof, CIO van Stichting BKR: “Met DataHub van Human Inference hebben wij een flinke verbetering bereikt in de wijze waarop wij onze klanten kunnen informeren over de kredietposities van Nederlandse consumenten. Met de Human Inference software kunnen we veel beter de relaties tussen de verschillende dataleveranties van onze klanten leggen en daarmee de datakwaliteit in samenwerking met onze klanten verhogen.” 

DataHub van Human Inference, Europees marktleider in datakwaliteit, is een software-oplossing die het werken met grote hoeveelheden data efficiënt, accuraat en AVG-proof mogelijk maakt. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft ervoor gekozen om DataHub in het hart van het nieuwe Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te integreren. Hierdoor is BKR nog beter in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken over de financiële situatie van Nederlandse consumenten. Met DataHub bewaakt en matcht BKR alle data over kredieten en eventuele betalingsachterstanden van Nederlandse consumenten en creëert daarmee een betrouwbaar beeld. Human Inference blijft na deze integratie actief betrokken bij BKR met support en advies. 

Ruim 240 kredietverstrekkers in Nederland registreren bij Stichting BKR informatie over kredieten in een nationaal kredietregister. Dit gaat in totaal om zo’n 11 miljoen Nederlandse consumenten, die samen ongeveer 22 miljoen kredieten hebben.

Peter Berg, managing director Human Inference: "Met DataHub zorgen wij ervoor dat BKR voortdurend de meest betrouwbare en relevante informatie over consumenten kan leveren. Met onze sterke matching-engine worden meldingen veilig, snel en correct doorgegeven. Dit gebeurt tegen lagere kosten en met betere resultaten.”

Intelligente matching algoritmes

Human Inference maakt gebruik van software met intelligente matching algoritmes.  Dit is erg belangrijk voor klanten van BKR, bijvoorbeeld om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen. De high-precision matching-software binnen DataHub wordt toegepast op persoonsgegevens en zorgt voor een koppeling binnen CKI met kredietbedragen, looptijd en aflossingsdata. Uiteindelijk zorgt dit voor de borging van de hoge kwaliteit van de data in CKI.

Integratie

BKR heeft bewust gekozen voor een combinatie van zelfbouw en de inzet van standaard software van Human Inference. Daarnaast is gekozen voor het gebruik van het Microsoft Azure platform. Door een standaard softwarecomponent te configureren in plaats van een component volledig opnieuw te ontwikkelen, is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd en het toekomstige onderhoud gegarandeerd. 

Voor financieel welzijn

“Zo veel mogelijk Nederlanders met een gezond financieel huishouden en zo weinig mogelijk mensen met problematische schulden. Dat is het doel van BKR”, zegt Henk Bothof, CIO bij Stichting BKR. “Met ons nieuwe register lukt dit beter. Door sneller en beter inzicht te krijgen in onze data helpen wij Nederland bij het voorkomen van overkreditering, problematische schulden van consumenten en risico’s bij financiële dienstverleners. Op die manier dragen we bij aan het financieel welzijn van Nederland.” Door snellere en betere informatie worden alleen kredieten verstrekt die daadwerkelijk passen bij de persoonlijke situaties van de betreffende particulieren. Nederland telt ruim 650.000 personen met een betalingsprobleem. Voor hen is het van belang om dit niet te laten oplopen.

OVER HUMAN INFERENCE:

Al meer dan 35 jaar is Human Inference de Europese marktleider in oplossingen voor datakwaliteit, met een sterk klantenbestand in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De softwareoplossingen van Human Inference zijn gebaseerd op 'natural language processing' en bevatten een kern van kennis om onze klanten de best mogelijke oplossing te bieden. Onze oplossingen gecombineerd met onze expertise op het gebied van datakwaliteit, stellen ondernemingen en overheden in staat om de kwaliteit van hun klantgegevens te beheren. Daarmee wordt een eenduidig klantbeeld gecreëerd zodat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, de 'operational excellence' kan worden geoptimaliseerd en de interactie met de klant verbeterd.

OVER STICHTING BKR:

Stichting BKR richt zich op het voorkomen van problematische schuldsituaties, het terugdringen van financiële risico’s bij kredietverlening en op fraudepreventie. Het is de missie van BKR om het financieel welzijn van alle Nederlanders te bevorderen. BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, op basis van society trusted data. Betrouwbaar en altijd herleidbaar naar de bron. Kredietverstrekkers nemen op basis van de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) een verantwoorde kredietbeslissing. Consumenten sluiten op deze manier een krediet af dat past bij hun portemonnee. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie