State of the MSP Report laat volwassenheid van de markt zien

Redactie WINMAG Pro
Cybersecurity en shift naar de cloud belangrijkste aandachtsgebieden voor MSP’s

Datto presenteert vandaag het vijfde jaarlijkse Global State of the MSP Report. Het rapport van de leverancier van cloudgebaseerde software- en technologieoplossingen via MSP's (Managed Service Providers) is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek waar meer dan 1800 MSP's aan hebben deelgenomen. Het onderzoek geeft weer hoe MSP's zich verder ontwikkelen nu hun klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) volledig overstappen op de cloud.

Het rapport benadrukt het cruciale belang van cyberbeveiliging voor MSP vandaag de dag. 99 procent van de respondenten biedt beheerde beveiligingsdiensten aan, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar. Het rapport benadrukt ook de trend van cloudmigratie die zich voortzet sinds het onderzoek van vorig jaar, waarbij de helft van de respondenten zegt dat hun klanten 50 tot 75 procent van hun workloads in de cloud hebben. Bijna twee vijfde zegt dat ze 25 tot 50 procent in de cloud hebben. Beide resultaten wijzen op de opkomst van de volgende generatie MSP's die prioriteit geven aan een schaalbare, veilige en veerkrachtige IT-stack.

Belangrijkste resultaten

Toenemende concurrentie een grote uitdaging voor MSP's
Nu IT belangrijker is dan ooit voor het mkb, zijn MSP's essentieel voor de bedrijfsvoering. Deze toegenomen afhankelijkheid en daaropvolgende groei brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De meest gemelde uitdaging voor MSP's wereldwijd was concurrentie (34%), gevolgd door omzetgroei (27%), winstgevendheid (24%), en het werven van nieuwe klanten (23%). Dit is de eerste keer dat concurrentie bovenaan de lijst van MSP-uitdagingen staat, wat wijst op de volwassenwording van de markt en de toenemende noodzaak voor MSP's om gedifferentieerde en relevante oplossingen aan te bieden.

Verschuiving naar de cloud en behoefte aan betere beveiligingsoplossingen
Gezien er anno 2021 steeds meer ransomware- en cyberaanvallen plaatsvinden, hebben mkb’ers meer behoefte aan beveiligingsexpertise.

  • Tot het managed security aanbod van de ondervraagde MSP’s uit de Benelux behoren vooral email security (90%), geavanceerde endpoint security (85%) en het voorkomen van dataverlies (83%).
  • Dit jaar biedt 99 procent van de respondenten beveiligingsdiensten aan, in vergelijking met 75 procent vorig jaar. Dit laat de toegenomen aandacht van MSP's voor uitbestede beveiligingsoplossingen zien;
  • Het Center for Internet Security (CIS) Controls voerde dit jaar de lijst aan van beveiligings- en compliance-raamwerken die MSP's gebruiken, wat wijst op een verschuiving naar een mentaliteit van cyber resilience bij MSP's.

Bijna alle respondenten gaven aan dat hun klanten hun workload hebben verplaatst naar SaaS-applicaties (software-as-a-service) en de public of private cloud.

  • Bijna de helft (48%) van de respondenten uit de Benelux gaf aan dat ze verwachten dat 75 tot 99 procent van hun workloads de komende drie jaar naar de public cloud verschoven is. Daarnaast gaf de helft van deze respondenten aan dat momenteel het gemiddelde nog op 50 tot 74 procent ligt;
  • Van de workloads die zich al in de cloud bevinden, merkten MSP's op dat databases, e-mail en applicatieservers het meest voorkwamen;
  • De meest populaire cloudaanbiedingen onder MSP's in de Benelux omvatten:
  1. Cloudgebaseerd infrastructuurontwerp en -beheer (99%);
  2. Diensten voor kantoorproductiviteitssoftware (Microsoft 365, Google Workspace, enz., 94%);
  3. Technische ondersteuning/helpdesk (92%).

Alle bevindingen uit het Global State of the MSP Report kunt u hier lezen.


 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie