The Need for Speed: bedrijfsflexibiliteit is nu belangrijker dan ooit

Redactie WINMAG Pro

De wendbaarheid en flexibiliteit van bedrijven staat tegenwoordig hoog op de agenda. Technologie wordt steeds geavanceerder, denk aan de opmars van kunstmatige intelligentie, en bedrijven ontwikkelen steeds verder om klanten sneller gedigitaliseerde en meer gepersonaliseerde diensten te bieden.
 

Bedrijfsflexibiliteit: Een Nieuwe Koers in Tijden van Onzekerheid

Leidinggevenden leggen dan ook steeds vaker de nadruk op het gebruik van deze nieuwe technologieën om sneller waarde te creëren en concurrerend te blijven. Tegelijkertijd krijgt de maatschappij keer op keer te maken met onvoorziene externe omstandigheden, denk aan politieke onzekerheid, inflatie en prijsstijgingen van grondstoffen. Kortom: bedrijven moeten – vooral in deze onzekere tijden – snel, flexibel en wendbaar zijn.  
 
Dit betekent dat de complexe, meerjarige implementaties van Enterprise Resource Planning (ERP), ook niet langer haalbaar (of duurzaam) zijn voor bedrijven. Deze trage implementaties creëren een achterstand op de concurrenten en kunnen de winstgevendheid én het voortbestaan van een bedrijf op de lange termijn aantasten. Gartner schat dat 55 tot 75 procent van de implementatieprojecten faalt, wat veel tijd, energie en kosten met zich meebrengt. Veel bedrijven kunnen zich dit niet permitteren. 

Om flexibel in te spelen op veranderingen, mee te gaan in de groeiende verwachtingen vanuit de klant en de wendbaarheid te vergroten, hebben organisaties behoefte aan een nieuwe aanpak. Christian Pedersen, Chief Product Officer bij IFS geeft vier manieren waarop je als bedrijf de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid creëert.  

Lever waarde in het hele bedrijf

De implementatie van geïsoleerde technologieën die specifieke problemen binnen afdelingen aanpakken – denk aan ERP-systemen, maar ook Enterprise Asset Management (EAM) of Field Service Management (FSM) systemen – volstaan straks niet meer. Deze technologieën leveren dan wel waarde voor een specifieke afdeling, zoals HR of sales, maar niet in de gehele organisatie. Als bedrijf wil je op zoek gaan naar een holistische aanpak waarmee bedrijven in staat zijn om hun oplossingen op maat te maken voor specifieke behoeften, en daarmee waarde te leveren in het hele bedrijf.   
 

Op zoek naar een single-platform aanpak

Bedrijven erkennen steeds vaker het belang van een single platform dat capaciteiten biedt op verschillende gebieden, van CRM tot EAM. Hiermee zijn zij in staat om de benodigde functies op het juiste moment in te zetten en assets optimaal te benutten, ongeacht de branche waarin het bedrijf actief is.

Een fabrikant van bijvoorbeeld wasmachines moet zijn operationele assets zo efficiënt mogelijk inzetten om de productie te stroomlijnen. Een bedrijf in vastgoedonderhoud met field service-engineers moet juist zijn personeelsassets benutten, zoals het samenstellen van de juiste ploeg met de juiste vaardigheden voor elke afzonderlijke taak en ervoor zorgen dat ze het meeste uit hen halen.  

Transparantie van technologieleveranciers

Een single-platform aanpak biedt veel technologische mogelijkheden. Bedrijven moeten er wel voor zorgen dat ze alle beschikbare mogelijkheden benutten om aan de behoeften van hun klanten te voldoen, op het moment dat het er meest toe doet, wat ook wel ‘Moment of Service’ wordt genoemd.

Om dit te bereiken moeten technologieleveranciers volledig open zijn over de ontwikkeling en het gebruik van hun technologie. Dit betekent dat de technologieplatformen ondersteuning moeten bieden voor native en open Application Programming Interface (API). Alleen zo zijn bedrijven in staat om de nieuwste tools in te zetten en hun strategische doelen te bereiken.

Samenwerking en ondersteuning op directieniveau

Voor succesvolle wendbaarheid en flexibiliteit is samenwerking en ondersteuning op directieniveau cruciaal. Besluitvormers moeten het initiatief nemen voor de veranderingen in de organisatie, en het overgangsproces beheren onder de werknemers.

Organisaties stappen steeds vaker af van complexe systeeminstallaties die specifieke uitdagingen geïsoleerd aanpakken. Door gebruik te maken van een single-platform aanpak en de inzet van innovatieve oplossingen op het gebied van AI, Machine Learning en voorschrijvende analyses, wordt bedrijfsflexibiliteit bevordert en zijn bedrijven in staat hun operationele efficiëntie te verbeteren en klanten beter van dienst te zijn. Dit leidt vervolgens tot een snellere return on investment en concurrentievoordeel. Zo zijn bedrijven niet alleen in staan om aan de groeiende verwachtingen van de klant te voldoen, maar kunnen zij ook sneller en beter inspelen op veranderingen. 

 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie