Bedrijfsleven steeds vaker overstag voor robotisering

Waarom geen robot als collega?

Redactie WINMAG Pro
We schreven het al eerder op deze plek. Robotisering op de werkvloer hoeft zeker geen bedreiging te zijn voor onze werkgelegenheid. Steeds weer worden robots en robotica ingezet om ons werkzame leven eenvoudiger en vooral veiliger te maken. Voorbeelden zijn legio, dat bleek ook het afgelopen jaar weer.

‘HUBOT, het uitzendbureau voor mensen én robots’ opende in oktober zijn deuren. Deze als uitzendbureau vermomde expositie was onderdeel van de Dutch Design Week. Initiatiefnemers van HUBOT - gevestigd in de Eindhovense MediaMarkt - zijn Next Nature Network, gemeente Eindhoven en Start Foundation. HUBOT liet in zestien futuristische beroepen zien dat robots mensen niet per se hoeven te verdringen, maar dat we door samenwerking elkaar juist kunnen versterken. Want hoe kijkt de samenleving tegen robots aan? Als beangstigende objecten waarmee mensen op de arbeidsmarkt moeten concurreren? Als technologie die stuurbaar is? Of zelfs als nieuwe soort waarmee we kunnen samenleven? Bij veel mensen roept de term ‘robotisering’ negatieve associaties op, een doemscenario waarin robots banen van mensen afpakken. Volgens dit uitgangspunt staan werkgevers voor een keuze: laat ik de taak uitvoeren door een robot of een mens? Na een bezoek aan HUBOT moesten bezoekers heel anders naar technologie (en het gebruik ervan) gaan kijken. Want als we het begrip van vervanging, van het een óf het ander, laten varen en inzien dat mens en robot elkaar ook beter kunnen laten functioneren, gaat er een wereld aan mogelijkheden open; een wereld waarin juist nieuwe banen ontstaan.

Robots in de zorgsector

Een sector waarbinnen robotica absoluut een prima oplossing kan zijn is de zorg. Een kleine meerderheid van 52 procent van de IT-beslissers in zorginstellingen is momenteel dan ook actief bezig met robotica. Men denkt serieus na over de inzet van robots, experimenteert hiermee of heeft andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen. Vooralsnog lijkt het op grote schaal inzetten van robotica en domotica echter nog een te grote investering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het marktonderzoek 'Outsourcing van IT in de Zorg 2017' dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood uitvoerde. Robotica en domotica voor toepassingen in de zorg zijn sterk in opkomst. Uit de ruim 30 interviews met IT-beslissers blijkt dat deze technologieën in nog geen van de organisaties volledig zijn ingezet. IT-beslissers geven weliswaar aan in te zien welke waarde ze kunnen brengen, maar veelal werd er nog in toekomstige termen over gesproken. Enkele zorginstellingen gaven aan op verschillende afdelingen begonnen te zijn met het inzetten van zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er al gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Robotica en domotica

Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop ‘Care’ en ‘Cure’ mogelijke toepassingen van robotica en domotica in hun domein zien. Binnen Care is men vooral aan het experimenteren of bevinden de beide technologieën zich nog in de testfase. Binnen Cure is er nog weinig ruimte voor op dit moment. Deze onderzoeksbevinding spoort ook met de hypothese dat er in de Care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval wellicht iets eenvoudiger effectief in te zetten. In zowel Cure- als Care-organisaties is er een even groot percentage (14 procent) dat nog geen interesse heeft om robotica in te zetten.

Nieuwe beroepen dankzij de robot

Het is moeilijk om te voorspellen wat de banen van de toekomst precies inhouden. Voorheen was technologie vooral een vervanging van de oude manier van werken. Maar als computers de capaciteit ontwikkelen om te leren en te denken, biedt dat volledig nieuwe mogelijkheden. Uit een onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt dat 40 procent van de huidige banen verdwijnt door automatisering. Hierdoor zijn er meer mensen beschikbaar voor andere taken, zoals het werken aan duurzame projecten. Voorbeelden van banen die in 2050 heel ‘gewoon’ zijn, Konica Minolta zette ze recent op een rij:

Cybersecurity-specialist

Ons leven bestaat voor een groot deel uit online activiteiten. Daardoor worden we kwetsbaarder voor cyber-criminaliteit. Het is belangrijk om online versterking te krijgen van een specialist.

Simulatie-engineer

Virtual Reality krijgt steeds meer invloed op ons leven. We hebben daarom meer mensen nodig om deze virtuele werelden te creëren. Creatievelingen met technische kennis staan vooraan in de rij om deze baan te krijgen.

Genetisch adviseur

Ontwikkelingen op het gebied van genetica zorgen ervoor dat genetische abnormaliteiten voor de geboorte eenvoudiger kunnen worden voorspeld. Dit zorgt ervoor dat ouders meer kennis hebben over hun ongeboren kind. Aanstaande ouders hebben begeleiding nodig om bepaalde keuzes te maken indien er genetische afwijkingen zijn. Specialist op het gebied van interactie tussen mens en robot Robots worden een onderdeel van ons dagelijkse leven. Aan ons de taak om robots zo te ontwikkelen dat ze doeltreffend met ons kunnen communiceren. Daarnaast is het belangrijk om mensen op te leiden zodat we op een juiste manier met robots omgaan.

Robot-esthetici

Iedereen leeft steeds langer en schoonheid wordt steeds belangrijker in de samenleving. Er ontstaat een vraag naar specialistische cosmetisch chirurgen en tandartsen die om kunnen gaan met geavanceerde technologieën. Bovenstaande beroepen zijn stuk voor stuk voorbeelden van manieren waarop er juist meer banen gecreëerd worden in plaats van dat ze verdwijnen. Natuurlijk komen er nadelen kijken bij robotisering, maar het weegt naar alle waarschijnlijkheid niet op tegen de positieve kanten die de techniek de BV Nederland kan bieden.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie