Wat is een teamcenter en hoe maakt dit je bedrijf efficiënter?

Redactie WINMAG Pro
Het kan soms erg lastig zijn om structuur te houden in je organisatie. Hoe voorkom je dat het weken duurt, alvorens een beslissing genomen is? Op welke manier houd je de communicatie tussen verschillende afdelingen binnen je organisatie goed bij een groei?

Een teamcenter kan hierbij helpen. Onder een teamcenter verstaan we een centrale, digitale hub waar besluiten genomen worden. Belangrijk voordeel hiervan is het feit dat de time to market van producten beperkt blijft. Daarbij is voor iedere betrokkene duidelijk welke beslissing genomen moet worden en wat zijn of haar rol daarin is. Heb jij het gebruik van zo’n teamcenter al eens overwogen?

Digitaal teamcenter opzetten met software

Het opzetten van een digitaal teamcenter doe je met de gelijknamige software; Teamcenter® van Siemens. Cards PLM is een organisatie die hulp kan bieden bij de integratie van dit teamcenter binnen je organisatie. De juiste integratie van nieuwe applicaties is essentieel om de effectiviteit hiervan te optimaliseren. Met Siemens Teamcenter® profiteer je niet alleen van een lagere time to market. Ook verhoog je de omzet van je organisatie en verlaag je kosten. Daarbij kan een snellere verificatie bij productbeslissingen leiden tot een verlaagd risico op fouten in het productieproces. Het is bijzonder vervelend wanneer je pas aan het eind van de cyclus achter fouten komt, doordat niet iedereen in het keuzeproces betrokken is.

Intranet voor interne communicatie

Naast het gebruik van een digitaal teamcenter om beslissingen te nemen, kan ook een intranet interessant zijn. Een intranet verbetert de interne communicatie en houdt medewerkers betrokken bij processen. Je kunt ervoor kiezen een algemene groep op te starten met alle personeelsleden, een groep met personeelsleden van een specifieke afdeling, enzovoorts. Bijkomend voordeel van een intranet is een beperkt aantal mailtjes. Medewerkers kunnen terecht op het intranet, wanneer zij een mededeling of vraag hebben.

ERP-systeem biedt overzicht in informatiestromen

Tot slot kan ook het gebruik van een ERP-systeem interessant zijn. Met een ERP-systeem beheer je alle informatiestromen binnen je organisatie op een overzichtelijke manier. Je kunt hier een CRM-systeem op aansluiten, maar bijvoorbeeld ook het HR-systeem. Ziekmeldingen zijn zo door alle afdelingen in te zien, mits zij daar de rechten voor hebben. Ook informatie over sollicitanten, vergaderingen en beslismomenten kan op een eenvoudige manier worden gedeeld via een centraal ERP-systeem. Voordeel hiervan is niet alleen de eenvoud bij het delen van informatie, maar ook het tegengaan van duplicaten.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie