'Ziekenhuizen moeten weerbaarder worden gemaakt tegen Russische DDos-aanvallen'

Redactie WINMAG Pro
Dit is een expertquote van Ad Buckens, Vice-President, Consulting Expert Cybersecurity bij CGI

Organisaties in de vitale infrastructuur moeten hun positie als potentieel doelwit heroverwegen. Op basis daarvan is het belangrijk het dreigingsbeeld bij te stellen en indien gewenst beveiligingsmaatregelen aan te scherpen. Zo kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen weerbaarder gemaakt worden.

De oorlog in Oekraïne is inmiddels bijna een jaar gaande. Waar we in het begin van het conflict zagen dat cybermiddelen werden ingezet voor het verstoren van vitale infrastructuur, zagen we kort daarna dat hackerscollectieven opriepen tot aanvallen op een van beide partijen. Zo zagen we Anonymous op 24 februari 2022 de oorlog aan de Russische overheid verklaren en de oprichting van de IT Army of Ukraine. De focus van dit collectief lag op het samenbrengen van expertise om in gezamenlijkheid Russische doelen aan te vallen. Daarnaast zagen we dat Anonymous zich richtte op organisaties die in hun ogen onvoldoende stelling namen.

Met de cyberaanvallen vanuit de groep Killnet zien we een volgend stadium in het online conflict, waarbij doelwitten worden gekozen bij bondgenoten. Het wordt daarmee nog belangrijker dat organisaties in de vitale infrastructuur hun beveiliging aanscherpen.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie