Beperkingen op gokreclame: wat is er nog mogelijk vanaf juli 2023?

Redactie WINMAG Pro

Sinds de legalisering van online casino’s in 2021 werd volop reclame gemaakt voor online kansspelen, maar voor online casino’s zoals CasinoScout komt daar een einde aan. Vanaf 1 juli 2023 zal ongerichte reclame voor online gokken niet meer toegestaan zijn.

Evolutie gokreclames sinds legalisering

Gokreclames in Nederland zijn al lang het onderwerp van discussie, zelfs nog voordat de eerste legale online casino’s van start gingen. In de eerste maand na de opening van de markt voor online casino’s waren diverse aanbieders heel erg actief op het vlak van gokreclames. Online casino’s lanceerden grote campagnes met rolmodellen zoals bekende voetballers. In de zomerperiode was er een lichte daling, maar niet voor lang. Tijdens het WK werden er immers recordaantallen uitgegeven aan kansspelrecames. Deze evolutie zorgde ervoor dat de overheid zich enorm zorgen begon te maken over de impact van de reclames en de verantwoordelijke minister verzocht om maatregelen te treffen. Deze besloot om bepaalde restricties in te voeren, zoals het verbod op het gebruik van rolmodellen en het richten van reclames op jongeren. Dit bleek echter niet voldoende te zijn.

Verbod op ongerichte reclame

Aan de ene kant is reclame natuurlijk nodig om het legale aanbod van online kansspelen in Nederland kenbaar te maken, en te voorkomen dat mensen illegaal gaan gokken door ze te begeleiden naar legale aanbieders. Maar aan de andere kant moet de overheid kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en gokverslaafden beschermen. Dit willen ze volgens een rapport van CasinoScout.nl doen door ze minder in aanraking te brengen met de mogelijkheden om online te gokken, en zo de verleiding te beperken. Vandaar het besluit om een verbod in te voeren op ongerichte reclame voor online gokken. Dit verbod zou in principe ingaan op 1 januari, maar is uitgesteld tot deze zomer. Vanaf 1 juli zullen alle radio- en tv-reclames alsook advertenties in magazines en in de buitenlucht, zoals bijvoorbeeld op bushokjes en billboards, verboden zijn. 

CasinoScout.nl: “Er zijn nog voldoende mogelijkheden.”

Eerst en vooral is het belangrijk om aan te geven dat het verbod enkel geldig is voor online kansspelaanbieders. Dit is het geval omdat problematisch speelgedrag van kwetsbare groepen vooral op het internet plaatsvindt. Reclame voor online casino’s is wel nog toegestaan op het internet, maar onder heel strenge voorwaarden. Desondanks zijn er volgens CasinoScout.nl “meer dan voldoende” mogelijkheden om reclame te maken voor kansspelen. Ten eerste moeten de advertenties en directe mailings gericht gebeuren. Bovendien moeten de aanbieders kunnen aantonen dat zeker 95 procent van de personen die met de reclame worden bereikt, 24 jaar of ouder is. Er moet dus een controle plaatsvinden van de leeftijd van de websitebezoekers. Verder moet het mogelijk zijn om op websites en in apps de reclames uit te schakelen. Gebruikers moeten dus in staat zijn om te kunnen aangeven dat ze geen gokreclames (meer) willen zien. En tot slot mogen er geen nieuwe sponsorcontracten meer worden afgesloten. Voor bestaande contracten zal er worden gewerkt met een overgangsperiode.

 

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie