Data-integratie in 5 + 2 stappen

Gastexpert: Voorbereiden op Smart Industry

Jeroen van der Lugt
Smart Industry is een verandering zo groot dat het vergeleken wordt met de komst van de stoommachine, de elektriciteit en de computer. In Duitsland spreekt men dan ook van Industry 4.0.

Data van klanten, apparaten en machines wordt met elkaar verbonden en de juiste informatie komt op het juiste moment bij de juiste ontvanger, ongeacht of dit een persoon, applicatie of andere machine is. Maar waar begin je als organisatie met Smart Industry?

Data-integratie is essentieel

Integratie van data, systemen en devices is essentieel voor het succes van Smart Industry. Bovendien is data uit bronnen, zoals Internet of Things, machines en demografische systemen, een schatkist vol informatie. Echter, de voorwaarde is wel dat al deze data gecombineerd en geïntegreerd moet worden, zodat dit tot nieuwe inzichten en verbanden leidt.

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze een data-integratie traject in gang kunnen zetten. Waar te beginnen? En wat kun je doen als MKB-bedrijf? Begin je klein of moet de onderste steen meteen boven? Daarom heeft eurodata een stappenplan ontwikkeld, dat bedrijven een handvat biedt voor de start van data-integratie.

Stap 1: Weet wat de klant wil

De eerste stap naar een nieuw business model is het analyseren van het huidige businessmodel. Zoek uit of het bestaande model verbeterd kan worden door het toevoegen van nieuwe databronnen of applicaties. En denk aan vragen als: wat vindt de klant hiervan? Waar is de klant naar op zoek? Wil hij een hogere kwaliteit, een snellere levering of is er behoefte aan maatwerk? Het onderzoeken van de wensen van de klant is cruciaal.

Stap 0: Ga na wat het potentieel is

Hierna volgt het analyseren van de potentiële waarde van een nieuwe businessmodel. Alleen als er genoeg potentieel is voor een nieuw businessmodel is het de moeite waard over te gaan tot implementatie. Het is belangrijk om eerst data te gaan verzamelen over het huidige proces. Door deze vervolgens te analyseren kan je mogelijkheden vinden om het bestaande proces te verbeteren. Houd in gedachte dat bij het ontwikkelen van een nieuw business model het essentieel is dat de data op de juiste manier verzonden en ontvangen wordt.

Stap 1: Onderzoek

Fabrikanten zijn gewend aan enorme hoeveelheden data door de complexiteit die gepaard gaat met het productieproces. De kunst is om de zogenaamde ‘actionable’ informatie te halen uit deze hoeveelheid gegevens over de productie en distributie. De juiste informatie biedt enorme kansen in de maakindustrie. Zo maakt het bijvoorbeeld online procesbewaking mogelijk, kunnen bedrijven sneller leren dankzij de kennis die anderen delen en worden zelf bewakende machines werkelijkheid. Bedrijven moeten in deze fase goed kijken waar data in het proces van toegevoegde waarde biedt.

Stap 2: Data ontsluiten

Wanneer er een idee ontstaan is over welke data van belang is, kan er gekeken worden hoe deze data verzameld en ontsloten kan worden. Als voorbeeld nemen we Mercedes-Benz die sensoren plaatste in de productiemachines om zo de juiste data te verkrijgen uit het productieproces. Dit draagt bij aan de visie van Mercedes: autoproductie op grote schaal verandert in ‘one-off’ productie. Iedere auto wordt gebouwd op basis van individuele klantvoorkeuren. Het sleutelwoord hierbij is: Industrial Internet of Things (IIoT).

Stap 3: Integratie

Aangekomen bij stap drie, is het duidelijk welke data nodig is en hoe deze ontsloten kan worden. De derde stap is daarom het integreren van alle verschillende databronnen, applicaties, processen en diensten zodat er een homogene database ontstaat. Door verschillende databronnen te combineren verandert data in interessante en bruikbare informatie. Door de verregaande data-integratie tussen het begin van het proces en de uiteindelijk verkoop, ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden en zelfs nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Hierdoor komen de fysieke en digitale werelden echt bij elkaar. 

Stap 4: Optimalisatie

Nu de toegang tot verrijkte data gerealiseerd is, is het aan bedrijven om te kijken hoe ze deze data kunnen inzetten voor hun businessmodel. Productiebedrijven worstelen echter nog vaak met de vraag hoe ze deze data kunnen vertalen naar concrete verbeteringen in diensten, producten en processen. Inzicht in en kennis van big data is onmisbaar om deze verbeteringsslag te realiseren.

Stap 5: Continue monitoring

Tot slot is continue monitoring van de processen door middel van realtime reporting essentieel. Door het continue inzicht in processen kunnen deze steeds verder geoptimaliseerd worden. De implementatie van het Smart-Services platform is afgerond en het nieuwe digitaal geoptimaliseerde bedrijfsmodel is klaar voor gebruik. 

Think big, start small

Het is duidelijk dat Smart Industry geen toekomstmuziek is. Fysieke en digitale werelden komen tot elkaar om zo, ondersteund door data, tot verbeterde productieprocessen en businessmodellen te komen. Een transformatie naar een Smart Industry businessmodel gaat vaak gepaard met grote uitdagingen, omdat enerzijds producten met elkaar moeten communiceren en anderzijds alle data met elkaar verbonden moet worden. De complexiteit van deze uitdagingen is overweldigend voor veel industriële bedrijven.

Maar bedrijven die niet meebewegen lopen achterstand op. Voor MKB-bedrijven is het soms moeilijk de stap te zetten. Maar het is echt mogelijk! ‘Think big, start small’ zou het mantra moeten zijn voor bedrijven die gebruik willen maken van de mogelijkheden van Smart Industry. Resultaten zijn snel zichtbaar, wat vervolgens aanzet tot het verder uitrollen van het succes naar andere onderdelen in het bedrijf.

afbeelding van Jeroen van der Lugt

Jeroen van der Lugt | Business Development Manager EMEA, Eurodata

Bekijk alle artikelen van Jeroen