Experimenteren en werken in multi-disciplinaire teams

Hoe succesvol zijn organisaties met de adoptie van een datagedreven werkwijze?

Redactie WINMAG Pro
Hoe kijken organisaties aan tegen de mogelijkheden van Big Data? Verdwijnen separate IT-en Businessafdelingen? Dragen experimenten bij aan een succesvolle bedrijfsvoering? Maakt het bieden van een auto van de zaak en opleidingsbudget je aantrekkelijk voor data-professionals? Dit is zo maar een greep uit de vragen die het nationale data-onderzoek Big Data Survey, een initiatief van Big Data Expo en GoDataDriven, beantwoordt.

Het onderzoek is nu enige tijd op weg, hoog tijd dus om de tussentijdse balans op te maken. Organisaties van alle omvang hebben hun inzicht al gedeeld, variërend van groot tot klein.  Zo’n 55% van de deelnemende organisaties heeft een omvang van meer dan 100 medewerkers. Ook de deelnemers geven een mooie dwarsdoorsnede van diverse disciplines: 14% is BI Specialist, 11% Directeur, 10% Marketing Manager en 6% Data Scientist. Ook u kunt nog deelnemen via www.bigdatasurvey.nl.

Om direct maar de eerste vraag in de inleiding van dit artikel te beantwoorden: Data is nog zeker altijd een groot thema voor organisaties. Maar liefst 88% van de respondenten geeft aan dat de mogelijkheden van data voor hun organisatie groot zijn. Opvallend is dat net als vorig jaar respondenten aangeven dat de organisatievisie (87%) en de ondersteuning vanuit de directie (60%) cruciaal zijn voor succesvolle toepassingen.

Beschikbaar maken van data grote uitdaging

Als het aankomt op het neerzetten van de technologische basis, de data-infrastructuur, dan zien we dat de grootste uitdaging hier is het beschikbaar maken van data (49%), gevolgd door het verbeteren van de datakwaliteit (48%). Dit zijn grotere uitdagingen dan het benodigde kennisniveau voor het opzetten van data-infrastructuur (35%).

Beschikken de meeste organisaties inmiddels over een centrale plaats waar ze data opslaan? Nee zeker niet, iets meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft aan nu al over een centraal data warehouse te beschikken, bij de rest is dit in min of meerdere mate nog niet het geval.

Dataveiligheid en Cloud

Steeds meer applicaties draaien in de cloud. Toch is 22% van de respondenten het niet eens met de stelling dat cloud net zo veilig is als lokaal. Verder geeft 30% van de respondenten aan dat data binnen de eigen organisatie niet volledig veilig is opgeslagen.

De datagedreven werkwijze in de praktijk brengen

Datagedreven werken draait zeker niet alleen om data en technologie. De ondersteunende systemen en processen, de werkwijze dus, zijn volgens 46% van de respondenten cruciaal. Een datagedreven werkwijze draait om ruimte om te experimenteren en agile werken in multi-disciplinaire teams. Multidisciplinaire teams zijn samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld technische kennis en specifieke domeinkennis. We stellen in www.bigdatasurvey.nl dan ook de vraag of een samenwerking tussen IT & Business cruciaal is voor succesvolle product innovatie. Het antwoord is: zeker. 67% van de respondenten geeft aan het hier helemaal mee eens te zijn, nog eens 22% is het hier gedeeltelijk mee eens.

Naast data, technologie en werkwijze gaat datagedreven voor een belangrijk deel ook over de juiste kennis en vaardigheden. Ruim 55% van de respondenten vindt het opbouwen van de juiste skills de grootste uitdaging bij het introduceren van een datagedreven werkwijze. Experimenteren is essentieel om tot nieuwe innovaties te komen, toch ziet 44% het beschikbaar krijgen van tijd om te experimenteren als grootste uitdaging, op de voet gevolgd door het werken in multidisciplinaire teams (36%).

Toch geef 70% van de deelnemers aan dat er binnen hun organisatie in redelijke mate ruimte is om te experimenteren. Of dit echt zo is hopen we in het vervolg van www.bigdatasurvey.nl te zien.

Als we kijken naar de toepassingen die er zijn ontwikkeld dan zien we een interessante ontwikkeling. Het aantal organisaties dat voorspellende modellen ontwikkelt (65%) komt aardig dicht in de buurt van het aantal organisaties dat dashboards inzet (80%).

Ondanks dat marketing het meest populaire vakgebied is voor data science, is van alle onderzochte websites nog altijd maar 12,6 % real-time gepersonaliseerd. De meeste websites zijn op dit moment nog statisch (50%).

Hoe werf je talent?

Organisaties die een datagedreven werkwijze willen adopteren hebben hiervoor naast data, technologie en de juiste werkwijze vanzelfsprekend ook de juiste mensen nodig. Ruim 54% van de respondenten werkt momenteel met externe consultants.

Organisaties die zelf werven zullen wel met een goed plaatje moeten komen richting data engineers en data scientists. Een auto van de zaak of beperkte reistijd zijn geen cruciale factoren om te kiezen voor een werkgever. Het is vooral de ruimte om te experimenteren, een transparante organisatie en bovenal het kennisniveau van de nieuwe collega’s waarmee je als organisatie het verschil kan maken.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie