Regiokantoren zonder IT-personeel vragen om goede IT-aanpak

Redactie WINMAG Pro
Veel bedrijven en overheidsinstellingen kennen naast het centrale hoofdkantoor ook een aantal regionale vestigingen. Deze vestigingen kennen geen eigen IT-afdeling, maar hebben wel vaak tientallen medewerkers in dienst. Deze medewerkers hebben behoefte aan een goede IT-ondersteuning. Maar hoe kan een dergelijk regiokantoor deze IT het beste aanpakken?

Afhankelijkheid van IT

Cloud-diensten zijn erg populair onder bedrijven. Denk aan kostenbesparingen op hard- en software en personeel. De adoptie van de cloud vergroot echter ook de afhankelijkheid van de IT-voorziening, energievoorziening, de koeling en zeker ook de netwerkverbinding. Zonder netwerkverbinding is het immers niet mogelijk de cloud-diensten te bereiken en kan het personeel de applicaties niet gebruiken. Een goede IT-aanpak per regiokantoor is dan ook essentieel. Welke aspecten spelen hier een rol bij?

Omdat IT-personeel niet op de locatie aanwezig is, moet de IT volledig 'fool proof' zijn. De apparatuur moet eenvoudig te gebruiken zijn, ook voor medewerkers zonder enige IT-kennis. Bij voorkeur wordt alle hardware zoals energievoorziening, koeling en servers ondergebracht in een compacte en veilige rack, waar ook de servers in gezet worden. Dit voorkomt onnodige complexiteit van de IT-apparatuur.

Beheer op afstand

Ondanks het 'fool proof' ontwerpen van de IT is het altijd mogelijk dat er storingen in hardware of software optreden. Storingen zijn niet te vermijden en door de afwezigheid van IT-professionals in de regiokantoren, kan dat tot grote problemen leiden. Problemen die het lokale personeel niet zelf kan oplossen. Dit heeft tot gevolg dat het moeilijk tot onmogelijk is om alle – IT-gerelateerde – werkzaamheden uit te voeren. Daarom is het beheren van de gehele rack op afstand noodzakelijk. Hierdoor kunnen eventuele problemen in de regiovestigingen in korte tijd worden geïdentificeerd en worden opgelost. Omdat IT-personeel niet naar de vestigingen hoeven te reizen, bespaart het veel tijd. Het voorkomt tevens dat storingen in de IT langere tijd voor problemen in de regiokantoren zorgen. Een goede IT-aanpak per regiokantoor kan niet alleen vervelende situaties voorkomen, maar een bedrijf ook een flinke schadepost besparen.

Verschillende factoren spelen dus een belangrijke rol bij het opzetten van een goede IT-aanpak voor regiokantoren. Zolang deze factoren goed in het oog worden gehouden, kunnen organisaties regionale kantoren met behulp van de cloud voorzien van betrouwbare en betaalbare IT. Bedrijven hoeven hierdoor niet te investeren in hardware en software, terwijl zij ook geen onderhoudskosten meer hebben. Een flinke besparing dus!

De voordelen van datacenter life cycle management

Een uitstekend technisch ontwerp is niet voldoende om een datacenter optimaal te laten presteren. Het goed gestructureerd beheren van de volledige levenscyclus van de fysieke infrastructuur is ook essentieel.

Download deze white paper voor meer informatie over praktische opties voor implementatie van IT-apparatuur in kleine serverruimten en andere vestigingen.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie