Datacentra zullen nooit meer hetzelfde zijn

Ferdi van der Zwaag
Datacenters en digitale technologie bevinden zich in een vicieuze cirkel: hoe meer de vraag naar digitale diensten toeneemt, hoe meer druk er wordt uitgeoefend op datacenters. Hoe meer datacentra er worden gebouwd, hoe meer digitale diensten er kunnen zijn. De ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in een rap tempo op. Innovaties als 5G en edge computing gaan een grote invloed hebben op die vicieuze cirkel – met enorme veranderingen als gevolg.

De 5G-verbinding maakt namelijk gebruik van de kracht van datacenters om te kunnen opereren. Tegelijkertijd maakt 5G een snellere connectiviteit tussen Internet of Things (IoT)-apparaten mogelijk. De hoeveelheid data die door zulke IoT-toepassingen wordt gegenereerd wordt niet langer via lange routes naar datacenters of de cloud gestuurd, maar gaat via edge computing lokaal gestroomlijnd worden.

Hierdoor wordt het mogelijk om data in real-time te analyseren. 5G en edge computing zijn transformatief, oftewel: ze kunnen zich razendsnel veranderen. Er werd al eerder benoemd, door onder meer de NOS, dat een sterk netwerk nodig is om alle voertuigen in de toekomst autonoom te laten rijden. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin. Deze technologieën maken het bijvoorbeeld ook mogelijk om ouderen thuis te monitoren met draagbare technologie die buren, familieleden of verzorgers waarschuwt bij een eventuele val. Of denk aan toiletten thuis die aan de hand van data analyses maken om zo je gezondheid te checken.

Oneindige mogelijkheden

Met 5G, IoT en edge computing leggen we dus de basis voor de slimme steden waar we al zoveel over hebben gelezen – met geautomatiseerd verkeer, slim parkeren, geoptimaliseerde straatverlichting en meer. Alles in deze steden is volledig aanpasbaar naar de bestaande behoeften. Beter voor het milieu, beter voor de stad en beter voor de inwoners. Dat is nou slim. Maar niet alleen in de grote steden zullen de mogelijkheden van 5G en edge computing een grote impact hebben.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de landbouw? Daar is het mogelijk om real-time data te gebruiken om de gewasproductie en de diergezondheid te optimaliseren, terwijl drones de gewassen bemesten. Hiermee wordt er bespaard op alle fronten en kan een boer zijn data gericht inzetten om bij te dragen aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Door de beschikbare rekenkracht tot het uiterste te brengen, wordt het mogelijk om technologische concepten te creëren die we ons eerder niet konden voorstellen. Op die manier wordt het mogelijk om onze manier van leven te verbeteren. Kortom: alle mogelijke kansen worden slechts beperkt door de capaciteit van onze eigen verbeelding.

Data-explosie en lokalisatie

Terwijl we ons steeds meer toepassingen voor 5G, IoT en edge computing proberen voor te stellen, zullen deze ontwikkelingen onvermijdelijk ook meer data genereren. Meer data betekent automatisch meer vraag naar datacenters. Maar dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs de creatie van enorme opslaglocaties met duizenden rijen aan servers. Dit beeld doemt bij velen al gauw op zodra er wordt gesproken over het consumeren van meer data en een totale ‘dataexplosie’.

Er ontstaat hier juist een prachtige kans voor lokale datacenters die de lokale bevolking bedienen. 'Think global, act local'. In de komende vijf jaar zullen datacenters dan ook evolueren naar steeds kleiner wordende computersystemen die lokaal toepasbaar zijn. Dat is nodig om te voorzien in de groeiende hoeveelheid aan data die wordt gegenereerd. Denk hierbij aan autonome voertuigen: die hebben een snelle verwerking van data nodig, en dat moet ergens dichtbij de desbetreffende auto gebeuren.

In de Ruimtelijke Strategie Datacenters uit maart 2019 van de Rijksoverheid komt dan ook naar voren dat edge computing, het dichtbij verwerken van die data, een verdere verschuiving in de richting van decentrale dataopslag en -verwerking kan betekenen. Daarmee geeft het een impuls aan regionale datacenters. Dit zou betekenen dat centraal gelegen grote datacenters naar kleinere regionale en lokale units verplaatsen; de lokalisatie van dataverwerking.

Er wordt een enorme groei verwacht in het aantal kleine datacenters die dichter bij de gebruiker staan. Uiteindelijk moet in die situatie het leveren van de juiste service worden gebaseerd op de lokale opslag- en verwerkingsbehoeften.

Tot slot: verbeeldingskracht

Natuurlijk is er bij elke nieuwe technologie vaak een commerciële noodzaak om vlug de markt te betreden. Het gevaar voor 5G, IoT en edge computing is dat te snel bewegen ernstige beveiligingsproblemen kan veroorzaken. Want ja, er bestaat geen twijfel dat deze technologieën je in staat zullen stellen om gloednieuwe diensten te verlenen, innovatieve producten te creëren en de kans geven jouw klanten op geheel nieuwe manieren te bereiken. Echter moeten we een manier vinden om de grens tussen innovatie en regulering te bewaren. Snelheid, maar wel op een gepast tempo.

Het blijft altijd zoeken naar de juiste combinatie, en dat geldt ook voor welke hardware je gebruikt. Zoals we de afgelopen maanden hebben geleerd, is de toekomst enorm veranderlijk en onvoorspelbaar. Toch bieden de bovenstaande inzichten bruikbare handvaten voor onze eigen verbeelding. Laten we er alvast op los fantaseren over de mogelijkheden van 5G, IoT en edge computing. Die verbeeldingskracht zorgt straks voor snellere en juiste implementaties – en uiteindelijk misschien wel voor een slimmere manier van leven.

afbeelding van Ferdi van der Zwaag

Ferdi van der Zwaag | Team Leader Benelux & Business Development Manager bij Kingston

Bekijk alle artikelen van Ferdi