Digitale transformatie vereist een gezonde dosis nederigheid

Mark Schwartz
De wereld is vol onzekerheid en voorspellingen zijn vaak snel weersproken. Het ontwerpen van ontwikkelingsstrategieën wordt dan ook een ware uitdaging. De tijd waarin bedrijven zich kalm en op de lange termijn de verwachtingen van hun klanten voorstellen om hun nieuwe toepassingen te ontwerpen, lijkt ver weg - mede vanwege de digitale revolutie. Consumentengewoonten veranderen, het concurrentielandschap verandert, industrieën vinden zichzelf opnieuw uit. In een dergelijke context kan arrogantie zwaar bestraft worden door een onverwachte marktreactie. Een gezonde dosis nederigheid is nodig.

1. Laat je inspireren door startups

Onder invloed van digitale technologie is er geen sprake meer van wachten om te innoveren en nieuwe diensten en producten op de markt te brengen, anders lopen we het risico achter te blijven op de concurrentie. Deze urgentie gaat moeilijk samen met de starheid en zwaarte van traditionele methoden, die weinig ruimte laten voor vragen. Tijdens de ontwikkelingsfase van een product kan het gebruik snel evolueren door de technologische innovaties. In een dergelijke context is het moeilijk om de specificaties van een product gedurende de ontwerpperiode te bevriezen.

Nieuwe ideeën moeten worden gezocht aan de kant van startups. In zijn boek 'The Lean Start-up' stelt Eric Ries een aanpak voor productontwikkeling voor die wordt gezien als een iteratief leerproces. Het product wordt gereduceerd tot zijn Minimum Viable Product (MVP) om snel te worden getest met gebruikers tijdens de ontwikkelingscyclus en waar nodig aangepast. We zorgen ervoor dat het product, op ieder moment, perfect geschikt is voor de markt. Zelfs als we in sommige gevallen helemaal opnieuw moeten beginnen als het niet voldoet aan de waarde- en groeiveronderstellingen.

2. Leer jezelf in twijfel te trekken en aanvaard het risico 

Dit principe heeft niet alleen betrekking op startups. De ontwikkeling van nieuwe IT-applicaties vereist ook een zekere nederigheid omdat ze de veelvuldige toepassingen ondersteunen die floreren met digitale technologie. Om dezelfde redenen die startups ertoe hebben aangezet hun ideeën met een MVP te testen, moet een bedrijf zijn zekerheden opzij zetten en zijn veronderstellingen voortdurend met de markt vergelijken. Dit is de prijs die ze moeten betalen om hopelijk hun zakelijke doelstelling te bereiken. Om hun ambities te realiseren, moeten organisaties ook een omgeving creëren die bevorderlijk is voor innovatie. Dit is een grote uitdaging voor het management. We zien bijvoorbeeld dat de rol van IT-teammanagers verandert om meer ruimte voor creativiteit van het team mogelijk te maken. Voorheen moesten ze de ideeën die ze als 'slecht' beschouwden uit de eerste discussies verwijderen om elk risico, met name financieel, te vermijden. Tegenwoordig gunnen managers het initiatief een kans door te focussen op tests om de haalbaarheid van het voorgestelde idee te bepalen.

3. De DevOps-benadering weerspiegelt deze noodzakelijke nederigheid 

Met een DevOps-aanpak die ontwikkelaars en operationele systeemteams samenbrengt, wordt verandering als een bedrijfsmiddel gezien. Verbetering wordt een continu proces dat niet langer wedijvert met de stabiliteit van de aan gebruikers aangeboden diensten. Innovatie stuit niet langer op de starheid van bestaande processen of tegenstrijdige doelstellingen van verschillende organisaties. Er is geen sprake meer van koppigheid als je weet dat andere alternatieven gemakkelijk kunnen worden overwogen. Bedrijven worden dynamischer omdat ze eindelijk flexibel kunnen handelen gedurende de hele levenscyclus van een applicatie. Deze flexibiliteit zal nog groter zijn met de cloud zoals die van Amazon Web Services (AWS). Het zal een stabiele en veilige omgeving bieden voor het testen van het product zonder bang te zijn om in een slecht idee te investeren en verlies te incasseren. Als het niet wordt gebruikt, wordt de gebruikte infrastructuur onmiddellijk verwijderd. De acceptatie van DevOps-methoden en continue ontwikkelings- en integratiemethoden zal worden vereenvoudigd en versneld door de vele beschikbare tools in de cloud te gebruiken zonder afbreuk te doen aan de beveiliging, beschikbaarheid en naleving van regelgeving.

4. Nederigheid verbetert bedrijven

De moderne samenleving maakt veel economische, sociale en culturele veranderingen door. Onze beroepen evolueren, sommige verdwijnen, andere worden gecreëerd. Stilstaan op je posities kan alleen maar leiden tot desillusie. Geconfronteerd met de omvang van de uitdagingen, is nederigheid essentieel om open te staan voor nieuwe aanpakken die kansen bieden.

afbeelding van Mark Schwartz
Door: MarkSchwartz

MarkSchwartz | Enterprise Strategist

Bekijk alle artikelen vanMark