Duurzaamheid en de metaverse: 5 overwegingen ter voorbereiding op de volgende grote technologische verschuiving

Redactie WINMAG Pro
Het vooruitzicht om werk, leven en ontspanning online naar de metaverse te verplaatsen, is opwindend. Dat proces zal echter onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke vraag naar gegevensopslag.

Door: Joshua Parker, senior director Corporate Sustainability bij Western Digital

Bedrijven overwegen hoe ze opkomende technologieën gaan inzetten, maar dit kan resulteren in enorme online footprints die een ongelooflijke behoefte aan gegevensopslag genereren, wat kan leiden tot meer producten en meer verspilling als het niet doordacht wordt gedaan. 

Organisaties geven steeds meer aandacht aan handelen op een manier die de minste impact op ons klimaat heeft. En hoewel duurzame bedrijfsmodellen niets nieuws zijn, evolueren ze om het tempo van innovatie en aanpassing aan de nieuwe manieren waarop we werken bij te benen. De hoeveelheid gegevensopslag vormt daarin een probleem: volgens een schatting van de Verenigde Naties wordt minder dan een kwart van al het elektronische afval in de VS gerecycled en komt de rest op stortplaatsen terecht, wat een ernstig risico voor het milieu vormt. 

Naarmate bedrijven meer zaken doen in de metaverse, kan de toename van de vraag naar gegevens het probleem van elektronisch afval vergroten. Verdere integratie van de metaverse zorgt ook voor een andere uitdaging. Bedrijven moeten zich voorbereiden op de volgende fase van digitalisering, met de bijbehorende opslagvereisten, terwijl ze prioriteit geven aan duurzaamheid.

Hoe kunnen ondernemingen zich voorbereiden op de metaverse zonder bij te dragen aan milieuverspilling? 

Stap 1: Stel klimaatdoelen vast

De enorme hoeveelheid gegevensopslag die nodig is om de metaverse te ontwikkelen, kan de duurzaamheidsdoelstellingen ondermijnen, gebaseerd op de snelle groei die nodig is. Hoog verbruik van niet-hernieuwbare energie, afvalproductie en CO2-uitstoot zijn allemaal echte obstakels voor duurzaamheid. Daarom moeten ondernemingen zich inzetten voor duurzame initiatieven en overeenkomsten die ervoor zorgen dat ze op verantwoorde wijze opereren. Het Science Based Targets Initiative (SBTi) bijvoorbeeld, een partnerschap tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), helpt bedrijven bij het vaststellen en bereiken van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen om zo gezamenlijk de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord te behalen. 

Stap 2: Heroverweeg fysieke voorzieningen

Deelnemen aan de metaverse kan betekenen dat er enorme hoeveelheden gegevens worden gegenereerd, wat de kritische vraag oproept waar deze gegevens zullen worden opgeslagen. Hoewel hoge datavolumes kunnen leiden tot de bouw van meer energieverbruikende datacenters, kunnen meer lokale datacenters hun data naar de cloud verplaatsen, waardoor het aantal fysieke datacenters wordt geminimaliseerd. Daarnaast investeren grote cloudserviceproviders fors in duurzame energiebronnen. Zo streeft Google ernaar om tegen 2030 datacenters volledig CO2-vrije energie te laten draaien en investeren bedrijven in zonne-energie om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Stap 3: Review producten en de vervaardiging ervan

Levenscyclusanalyses van producten evalueren de algehele milieu-impact van productie tot distributie, gebruik en end-of-life fasen. Elk onderdeel van de levenscyclus van een product – winning van benodigde materialen, productie, de gebruiksfase en wat er met het product gebeurt nadat het niet meer wordt gebruikt – heeft impact op het milieu. Cloud computing brengt lagere kosten per gigabyte en hogere dataredundantie met zich mee, dus er zijn goede technische redenen voor uitbreiding van de cloud. Beoordeling van de levenscyclus op productniveau kan informatie verschaffen over strategieën om duurzaamheid effectief in evenwicht te brengen met de technologische voordelen van de cloud.

Stap 4: Creëer een circulaire economie

Helaas komen grote hoeveelheden elektronisch afval op stortplaatsen terecht en vervuilen ze de bodem en het grondwater, waardoor voedselvoorziening en waterbronnen in gevaar komen. Dit kan worden voorkomen door recyclingprogramma's voor opslagapparaten in te voeren of door consumenten de mogelijkheid te geven om hun oude producten recyclen. Door klanten de mogelijkheid te bieden om oude producten in te zamelen of gratis terug te sturen kunnen bedrijven het risico dat gepaard gaat met het omgaan met gevaarlijk materiaal verminderen en een sterkere klantrelatie bevorderen.

Stap 5: Werk samen met leveranciers

Moderne toeleveringsketens kunnen complex en substantieel zijn. Een duurzaamheidsstrategie die uitsluitend op interne operaties is gericht, kan zeer significante upstream-effecten missen. Daarom is betrokkenheid van leveranciers bij duurzaamheidskwesties essentieel voor een effectief duurzaamheidsprogramma. Het aanbieden van trainingen over duurzame bedrijfspraktijken - in samenwerking met organisaties zoals de Responsible Business Alliance bijvoorbeeld - en deelname aan gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven kan relaties versterken en tegelijkertijd de voortgang op het gebied van duurzaamheid vergroten.

Bedrijven bevinden zich op een keerpunt waar ze zich bewust moeten zijn van de manier waarop ze zaken doen of op de lange termijn tegenwind moeten riskeren. Terwijl bedrijven uitwerken hoe ze moeten handelen in een wereld die meer data en meer opslag vraagt ​​en meer afval genereert, moeten we duurzaamheid constant tot een prioriteit maken in de volgende grote technologische revolutie. De metaverse is dan misschien virtueel, als we geen manieren vinden om onze collectieve voetafdruk te verkleinen, kunnen de gevolgen voor het milieu maar al te reëel zijn.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie