Hoe de toegang tot de cloud voor financiële professionals wordt uitgebreid

Redactie WINMAG Pro
Door: Chris Hennesey (Enterprise Finance Strategist bij AWS)

Chief Financial Officers (CFO's) en hun financiële organisaties zijn niet langer alleen maar financiële bewaarders; ze zijn belangrijke stakeholders tijdens de digitale transformatie van hun organisatie in de cloud. Chris Hennesy, nu Enterprise Finance Strategist bij Amazon Web Services (AWS), was voorheen Technology CFO en gaf leiding aan de planning en uitvoering van een op de cloud gebaseerde bedrijfstransformatie bij Capital One. Ook was hij de drijvende kracht achter de transformatie van de financiële afdeling bij dat bedrijf. In dit blog geeft hij antwoord op vragen over hoe de toegang tot de cloud voor financiële professionals wordt uitgebreid.

Er heerst bezorgdheid over de overstap naar de cloud. Dit zou de controle voor finance en inkoop verminderen. Is dat volgens jouw ervaring het geval?

“Integendeel. Bij een recente klantrelatie zei een CFO dat een van de grootste zorgen bij de overstap naar de cloud, juist dit punt was - verlies van controle. Bij elke verandering moest worden nagedacht over wat er nog meer moest worden aangepast. Met een sterk verlangen naar meer transparantie en de mogelijkheid om mee te schalen met ons bedrijf, stelde de cloudtransformatie ons in staat om wendbaarder te worden. We moesten investeren in tagging en onze samenwerking met IT verdiepen om compliance te waarborgen, maar dit zorgde voor veel dieper inzicht in het verbruik en met wie we juist vanuit het oogpunt van ontwikkelaars in contact moesten komen om verandering mogelijk te maken.”

Hoe heeft de besluitvorming binnen jouw financiële organisatie zich ontwikkeld naarmate je vorderde met de cloudtransformatie van Capital One? Wat waren enkele zaken die jouw besluitvorming beïnvloedden?

“Een van de eerste stappen die we moesten zetten was om allemaal meer kennis te krijgen over wat de cloud is en welke impact het zou hebben op de manier waarop we zakendoen. Als organisaties besluiten om gebruik te maken van cloudtechnologie, overwegen ze meestal ook hoe ze hun manier van werken moeten veranderen. Het bevorderen van Agile levering, het ontwikkelen van DevOps-oplossingen en het versterken van de betrokkenheid bij productbeheer zijn enkele voorbeelden. Vervolgens verbreedden we onze kijk op hoe IT-budgetten werden vastgesteld, IT-investeringen werden gedaan en gemeten en hoe waarde werd geleverd. Door deze meer holistische benadering konden we niet langer op een versnipperde manier business cases voor cloudinvesteringen opstellen en beheren, maar konden we onze besluitvorming over cloudinvesteringen flexibeler maken.”

Kostenvermijding wordt genoemd als een realistisch resultaat van de overstap naar de cloud. Op welke manieren heb jij tijdens jouw transformatie naar de cloud kostenbesparingen gerealiseerd?

“Het kwam in alle vormen en op allerlei momenten. Al vroeg in de transformatie hadden we directe besparingen op onze infrastructuurkosten - een materiële daling van de eenheidskosten van zowel computing als opslag. We zagen ook onmiddellijk productiviteitswinst door de mogelijkheid om in minuten te provisioneren in plaats van maanden. De mogelijkheid om de technologie effectiever te gebruiken en onmiddellijk aan te schaffen/te verwijderen is een revolutie. Naarmate de transformatie vordert, worden kostenbesparingen zichtbaar met besparingen op datacenters en de mogelijkheid om licentie- en onderhoudsovereenkomsten te beëindigen terwijl er gemoderniseerd wordt.”

Kun je iets meer vertellen over welke waarde de cloud jouw team naast kostenbesparing nog meer heeft opgeleverd?

“Als klanten hun applicaties moderniseren met de cloud, is het meestal een goed moment om ook de manier waarop je team die technologie gebruikt en de processen eromheen te bekijken. Dat gold ook voor mijn team. Door de overstap naar de cloud kreeg mijn team veel meer inzicht in het verbruik van infrastructuurdiensten en de totale eigendomskosten van onze applicatievoetafdruk. Het leidde ook tot de behoefte om de non-IT-waarde die werd geleverd te gaan volgen en begrijpen. We ondervonden de voordelen in Finance, maar we zagen ook de voordelen in alle andere delen van het bedrijf.”

Tot slot geeft Hennesey vier adviezen aan financiële leiders:

- Onderschat het belang van jouw rol in de transformatie van het bedrijf niet: “Finance is een van de weinige afdelingen in een organisatie die het grote geheel kan overzien. Gebruik je perspectief om de strategie vorm te geven.”

- Profiteer van deze transformatie om het beste talent aan te trekken en te behouden: “Het oplossen van complexe bedrijfsproblemen met behulp van zowel analytische als technologische vaardigheden is wat veel financiële professionals zoeken.

- Ontwikkel een kader en een mechanisme om waardecreatie te koppelen aan investeringen: “Veel financiële functies hebben moeite om vooraf de tijd te investeren in het verwoorden van waardecreatie, en het is van vitaal belang dat je dit consequent doet tijdens jouw transformatie om leiders verantwoordelijk en de organisatie op koers te houden.”

- Blijf leren en blijf aanpassen: “Veel financiële professionals hechten veel waarde aan structuur en processen wat een van onze sterkste punten is. Je moet echter openstaan voor een nieuwe manier om problemen op te lossen naarmate er nieuwe benaderingen en technologieën worden geïntroduceerd. Een transformatie is een geweldige kans om de manier waarop jijzelf en jouw team werken opnieuw te bekijken.”

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie