Lowcode onder de loep

afbeelding van Redactie WINMAG Pro
Drie redenen waarom lowcode overhyped is

Ik heb jarenlang in de IT-sector gewerkt en soms is het moeilijk om niet met je ogen te rollen bij de zoveelste hype rond de nieuwste trends. Lowcode/nocode is een van die trends waarbij de hype kan afleiden van een correct begrip van de werkelijke waarde die deze benadering van applicatieontwikkeling biedt.

Ten eerste hebben we eerder al initiatieven gezien om de ontwikkeling van applicaties te vergemakkelijken, denk maar aan het Microsoft Oslo-project uit 2007. Er zal wellicht een dag komen dat er weinig of geen programmering nodig is, maar als je een laag van zakelijke logica moet genereren, zal je eerlijk gezegd altijd moeten programmeren.

Ten tweede lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat ondernemingen met gevoelige bedrijfsinformatie hun werknemers een ongehinderde toegang zouden geven tot dergelijke tools. Dat zouden we bij Unit4 nooit doen. De overgrote meerderheid van lowcode-tools zijn clouddiensten die worden uitgevoerd door meerdere leveranciers, en het zou me sterk verbazen als dat feit op zich al geen alarmbellen doet afgaan bij uw Chief Information Security Officer (CISO).

Ten derde lijken veel van deze tools een UI-laag te bieden bovenop uw bestaande applicaties, waardoor u geen toegang hebt tot de kerngegevens in deze systemen. Dat betekent niet alleen dat u mensen met programmeerkennis nodig hebt om deze belangrijke systemen te onderhouden, maar ook dat u kennis van zakelijke logica moet hebben om de lowcode-UI met uw kerngegevens te laten werken.

De echte reden waarom lowcode belangrijk is

Ondanks die bekommernissen, zal ik niet ontkennen dat lowcode een zekere waarde heeft. Bij Unit4 hebben we de voorbije jaren gewerkt aan een microdienstenarchitectuur om ons ERP-platform van de volgende generatie te ondersteunen. We beseffen immers hoe wendbaar het is voor onze klanten, die snel willen inspelen op hun klanten en op de marktopportuniteiten. Het zijn echter onze tools en we bieden een Uitbreidingskit aan die voldoet aan bepaalde normen en beleidslijnen, zodat elke nieuwe functionaliteit die aan onze kernomgeving wordt toegevoegd effectief en zonder onderbreking zal interageren. Ik ben dus zeker niet blind voor de waarde die lowcode kan bieden.

Er is bovendien een heel reële, praktische drijfveer voor de invoering van lowcode en dat is het enorme tekort aan geschoolde IT-medewerkers. Als lowcode-modellen u in staat stellen om bepaalde aspecten van de app-ontwikkeling te automatiseren en zo tijd en middelen te besparen, is er logischerwijze een duidelijk kosten-batenargument. Behalve het feit dat het een zeer echt menselijk probleem oplost, zie ik echter niet in hoe lowcode kan voldoen aan een specifieke technische vraag of hoe het technische voordelen kan bieden.

Wees gedisciplineerd

Als u lowcode wilt laten werken, moet u dezelfde beste praktijken volgen die van elke vorm van applicatieontwikkeling worden verwacht. Het vereist de naleving van gedisciplineerde processen en goed beheer. Dat betekent dat u streng moet toezien op de manier waarop tools interageren met uw bestaande omgeving. Ze hebben natuurlijk toegang nodig tot backend-datasystemen, maar om voor de hand liggende veiligheidsredenen mag die toegang niet onbeperkt zijn.

Als u zich zorgen maakt dat lowcode de wildgroei aan applicaties in de hand werkt, moet u minutieus bepalen wie een verzoek kan creëren en wie de juiste toegangs- en levelcontroles mag hebben. Apps moeten correct worden gebouwd en beheerd aan de hand van specifieke normen en moeten een proces voor goedkeuring en kwaliteitscontrole volgen.

Vanuit beheerperspectief moet u er ook voor zorgen dat uw lowcode-ontwikkelaars geen massa verzoeken creëren, waardoor gegevens lokaal worden opgeslagen. Dat verhoogt niet alleen de opslagkosten maar kan naargelang de markt ook problemen veroorzaken op het vlak van gegevensbescherming.

Codevrije ontwikkeling is nog ver weg

Als Deen weet ik wel iets af van sprookjes. Ik wil niet gezegd hebben dat nocode-ontwikkeling een sprookje is, maar iedereen die je vertelt over het potentieel van dergelijke benaderingen zou net zo goed een koninkrijk ver weg kunnen beschrijven.

De reden waarom verhalen als Hansje en Grietje zo goed werkten, is volgens mij dat ze ook best eng waren. Nu wil ik niet impliceren dat iemand die een lowcode/nocode-strategie goedkeurt bang zou moeten zijn, maar je moet goed weten waar je aan begint.

En vooral: geloof niet in de hype – lowcode is even goed een vorm van programmeren. U hebt nog steeds programmeerkennis nodig als u het goed wilt implementeren en het vereist discipline en goed beheer om het correct te laten werken. Uw IT-teams en de teams die dergelijke applicatieontwikkelingsmodellen in een onderneming zullen implementeren, moeten worden opgeleid zodat ze begrijpen wat er van hen wordt verwacht en welke code ze implementeren. Het is geen wondermiddel voor al uw behoeften op het gebied van appontwikkeling, maar het kan helpen om het echte probleem van een tekort aan vaardigheden op te vangen.

Claus Jepsen, Chief Technology Officer, Unit4

Al sinds hij op veertienjarige leeftijd een Tandy TRS model 1 kreeg, is technologie-expert Claus Jepsen gefascineerd door de microcomputerrevolutie. In de voorbije decennia heeft Claus zich bezig gehouden met het ontwikkelen en bouwen van softwareoplossingen, meest recent bij ERP-verkoper Unit4, waar hij als Chief Architect de leiding heeft over de inspanningen om postmoderne onderneming te creëren. Bij Unit4 bouwt Claus superschaalbare cloudoplossingen en brengt hij innovatieve technologieën zoals AI, chatbots en voorspellende analyses naar ERP. Claus is er sterk van overtuigd dat toegang tot enorme hoeveelheden van gegevens ons in staat stelt betere, niet-invasieve en pervasieve oplossingen te bouwen om onze ervaringen te verbeteren, ons te verlossen van vervelende klussen en ons toe te leggen op wat wij als individuen echt graag doen.

lowcode, IT-sector, Lowcode/nocode, Microsoft, Unit4