Nieuw onderzoek: 93% van de mensen voelt zich overweldigd door data op het werk

Redactie WINMAG Pro
Groeiende trend zichtbaar: besluitvorming vindt in toenemende mate plaats 'op gevoel', wat negatief effect heeft op bedrijfsresultaten en de bedrijfscultuur, terwijl werknemers in de Benelux aangeven zich gestrest te voelen door een te grote hoeveelheid data.

Mensen in de Benelux voelen zich overweldigd door de hoeveelheid data die voor hen beschikbaar is wanneer ze essentiële beslissingen moeten nemen op het werk. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Oracle NetSuite, dat werd gehouden onder 2.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, de Benelux, de Nordics en het Midden-Oosten. Hoewel mensen geloven over de juiste data te beschikken om goede beslissingen te kunnen nemen, voelen ze zich overweldigd door de grote hoeveelheid data die beschikbaar zijn en willen ze de komende 12 maanden een vorm van slimme technologie, zoals chatbots, gebruiken om hen te helpen bij het besluitvormingsproces.

"Bedrijven in de Benelux hebben zich onvermoeibaar ingespannen om terug te komen op een strategisch pad naar herstel en groei," aldus Michiel Ramakers, Sales Director, Benelux bij Oracle NetSuite. "Maar er zijn ook veel bedrijven die hier moeite mee hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven die erkennen een moeizame relatie met data te hebben, ook het minst optimistisch zijn over de te verwachten groei. Met nieuwe uitdagingen en kansen in het verschiet, zullen de bedrijven die prioriteit geven aan objectieve, datagedreven besluitvorming en hun medewerkers naar behoren van relevante en bruikbare inzichten voorzien, de beste kansen hebben om te floreren."

Meerderheid van werknemers blijft zich overweldigd voelen door grote hoeveelheid data

Hoewel ze geloven over de juiste data te beschikken, zeggen bijna alle ondervraagde werknemers in de Benelux zich overweldigd te voelen door de grote hoeveelheid data die beschikbaar zijn bij het nemen van essentiële beslissingen. Uit de studie blijkt verder het volgende:

 • 89 procent van de werknemers in de Benelux gelooft dat ze de benodigde data hebben om hun werk te kunnen doen. Slechts 7 procent zegt zich nooit overweldigd te voelen door de beschikbare hoeveelheid gegevens.
 • 72 procent van de werknemers geeft aan dat de data waartoe ze toegang hebben niet altijd even nuttig zijn.
 • 47 procent van de werknemers in de Benelux geeft aan weliswaar de juiste data te hebben, maar deze niet adequaat te kunnen analyseren en vindt dat dit probleem een bovengemiddelde bedreiging voor hun bedrijf vormt. Ter vergelijking; dit zegt slechts 32 procent van de werknemers in Duitsland, tegen 59 procent in het Verenigd Koninkrijk.

Bij beslissingen gaan werknemers steeds vaker af op hun intuïtie, met negatieve gevolgen voor de bedrijfsresultaten en de bedrijfscultuur

Een groeiende cultuur van beslissingen nemen 'op het gevoel', heeft een negatief effect op de bedrijfsresultaten en de mate waarin werknemers zich verbonden voelen met de strategie en het succes van hun organisatie. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

 • Het aantal werknemers in de Benelux dat denkt dat hun organisatie de afgelopen 12 maanden meer datagedreven is geworden, is gedaald. Slechts 28 procent van de werknemers gelooft dat hun organisatie de afgelopen 12 maanden meer datagedreven is geworden, vergeleken met 43 procent die dit nog aangaf voor de 12 maanden hiervoor.
 • Het aantal organisaties dat voor het nemen van essentiële zakelijke beslissingen vertrouwt op de intuïtie van hun werknemers is de afgelopen 12 maanden meer dan verdubbeld (van 11 naar 31 procent).
 • Slechts 35 procent van de werknemers is van mening dat hun organisatie grotendeels datagedreven is als het gaat om het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie.
 • Organisaties die bij het ontwikkelen van hun bedrijfsstrategie hun zakelijke beslissingen niet baseren op data, betalen hiervoor echter de prijs. Gemiddeld haalden deze organisaties het afgelopen jaar bijna tweemaal zo vaak (41 procent) hun groeidoelen niet, vergeleken met andere organisaties (22 procent).
 • Organisaties die aangaven hun beslissingen niet te nemen op basis van data, verwachten dit jaar ook minder omzetgroei (43 procent) vergeleken met het gemiddelde (54 procent) en hebben ook 22 procent minder een duidelijk beeld van de richting die hun bedrijf op gaat.
 • Slechts 57 procent van de werknemers die werkt in organisaties die hun beslissingen niet nemen op basis van data, heeft het gevoel dat de beslissingen die ze nemen invloed hebben op de bedrijfsgroei, ten opzichte van een gemiddelde van 80 procent.

Het besluitvormingsproces levert stress op en werknemers in de Benelux zoeken hulp

Werken op afstand heeft voor extra stress gezorgd en het besluitvormingsproces complexer gemaakt. Mensen zijn ook steeds vaker van plan om slimme technologie, zoals chatbots, te gaan gebruiken voor hulp. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt onder andere het volgende:

 • De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om effectief beslissingen te nemen zijn; tijd (49 procent), angst voor beschadiging van hun persoonlijke reputatie (44 procent) en de beschikbaarheid van informatie (42 procent).
 • Werknemers zien nog steeds op tegen het nemen van grote beslissingen op het werk; 66 procent voelt meer druk van hun werkgever dan van hun familie als het gaat om het nemen van essentiële beslissingen.
 • 58 procent van de werknemers in de Benelux geeft aan dat zij bij werken op afstand niet gemakkelijk kunnen communiceren met managers en dat dit ten koste gaat van het besluitvormingsproces.
 • 54 procent van de werknemers verwacht de komende 12 maanden slimme technologie te gaan gebruiken die helpt om essentiële beslissingen te nemen. Dit stijgt naar 72 procent onder werknemers in Duitsland en naar 81 procent voor werknemers van start-ups.

Methodologie

Voor dit onderzoek is NetSuite een samenwerking aangegaan met Opinium Research om 2.000 werknemers op managementniveau en daarboven te ondervragen. Dit onderzoek is uitgevoerd als vervolgstudie op het rapport Unlocking Growth van vorig jaar. De respondenten vertegenwoordigden kleine en middelgrote organisaties in verschillende branches, waaronder detailhandel, productie, groothandel, software en technologie, professionele dienstverlening, en reclame, media en uitgeverijen. Respondenten waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, de Benelux, het Midden-Oosten (VAE en Saoedi-Arabië), Spanje en Italië, met 250 respondenten uit elke regio. Deelnemers vulden een online vragenlijst in en werden in maart en april 2021 individueel ondervraagd.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie