Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant stroomlijnt informatievoorziening met dataplatform van Devoteam

Redactie WINMAG Pro

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft in samenwerking met Devoteam de controle over haar data-omgeving versterkt en de datavoorziening toekomstbestendig gemaakt. Daarbij is gebruikgemaakt van het door Devoteam ontwikkelde data framework FastBeat voor het opzetten en orkestreren van een data-omgeving op Microsoft Azure. Hiermee is ODZOB nog beter in staat informatie uit te wisselen met ketenpartners en waarborgt zij een hoge kwaliteit van al haar operationele data.

ODZOB liep tegen problemen aan met de bestaande on-premise SQL-omgeving. Deze werd gebruikt om data uit externe bronnen te onttrekken, zoals van het Kadaster of de Kamer van Koophandel, en om queries voor rapportages te genereren. ODZOB merkte echter dat informatie in systemen bleef steken en liep tegen performance issues aan, waardoor zowel interne als externe data niet optimaal benut konden worden. Gezien het feit dat informatie-uitwisseling met verschillende ketenpartners cruciaal is, zeker nu de nieuwe Omgevingswet aanstaande is, was het noodzakelijk de data-omgeving te optimaliseren.

Ketenregie en digitale transformatie

Devoteam, partner voor onder andere ketenregie en de digitale transformatie, ging met deze hulpvraag op een pragmatische manier aan de slag, zodat er binnen een relatief kort tijdsbestek een werkbaar dataplatform kon worden opgeleverd. Vervolgens is deze data-omgeving verder uitgebouwd om aan de wensen en verwachtingen van de Omgevingsdienst te voldoen. Het FastBeat data framework maakt gebruik van DevOps-pipelines voor het opzetten en managen van het dataplatform. Tegelijkertijd is de organisatie gemigreerd van een on-premise omgeving naar het Microsoft Azure cloud platform, waardoor zij makkelijker kan schalen, geen zorgen meer heeft omtrent onderhoud van hardware en eenvoudiger integraties kan realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de integratie met de business intelligence tool Power BI.

Dienstverlening verder automatiseren

“Van een lijstjesfabriek naar informatie op maat. FastBeat zorgt voor een gestructureerd inzicht in onze data”, geeft Danielle Reijners, Coördinator Team Informatie & Onderzoek bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, aan. "Devoteam heeft tegelijkertijd de medewerkers van ODZOB meegenomen in deze nieuwe ontwikkelingen en na enkele workshops kunnen zij nu zelf met het dataplatform werken. We kunnen concluderen dat de data van ODZOB beter herleidbaar en nog betrouwbaarder is. De omgeving is geïntegreerd met alle bronsystemen, zoals het zaaksysteem, KvK en Kadaster, waardoor medewerkers beter kunnen samenwerken met de ketenpartners en de dienstverlening verder geoptimaliseerd kan worden."

Toekomstvast dataplatform

“Met grote voldoening kijken we terug op de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe dataplatform bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst heeft tijdig ingezien dat de kwaliteit van de datavoorziening onder druk kwam te staan en heeft actie ondernomen. Als het gaat om data-uitwisseling vervult de ODZOB een spilfunctie in een belangrijke keten van overheden en het bedrijfsleven. Zij beschikt nu over één omgeving voor al haar databehoeften en ook voor die van ketenpartners. Devoteam heeft in deze casus verschillende expertises gebundeld: digitale transformatie, cloudmigratie, ketenregie en kennis van processen bij de overheid. Wij zijn er dan ook trots op dat we ODZOB hebben kunnen ondersteunen in het toekomstvast maken van haar dataplatform”, aldus Gido Schouten, Lead Consultant bij Devoteam.

 

Lees hier ook:

https://www.winmagpro.nl/poort80-sluit-zich-aan-bij-de-mybit-group

https://www.winmagpro.nl/personio-verbetert-de-medewerkerservaring-met-een-ai-gestuurde-chatbot

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie