In een ideale wereld levert goede code miljarden op

Oude code kost ons bakken met geld

Redactie WINMAG Pro
Code is het nieuwe goud. Desondanks morsen bedrijven bakken met geld aan oude software.

Recent onderzoek laat zien wat we daarmee bedoelen.

Eerst wat indrukwekkende uitkomsten uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van het online betaalplatform Stripe.

Als organisaties hun ontwikkelaars effectiever inzetten om goede code te ontwikkelen, kan over een periode van 10 jaar het totale wereldwijde BNP met 2,5 biljoen euro verhoogd worden. 

In het woordje 'effectief' zit de pijn want, schrijven de onderzoekers, gemiddeld besteden ontwikkelaars zo’n 17 uur per week aan het onderhouden van verouderde software en nog eens vier uur aan het verbeteren van slecht geschreven programmacode.

Onderzoek onder duizend ontwikkelaars

Daarnaast zegt ruim de helft (53%) van de deelnemers aan het onderzoek dat een tekort aan softwareontwikkelaars de groei van hun organisatie afremt. Voor het onderzoek van Stripe werden ruim 1.000 ontwikkelaars en ruim 1.000 executives uit 30 industriesectoren ondervraagd. Het onderzoek kijkt hoe organisaties hun ontwikkelaars op dit moment inzetten en wat ze kunnen doen om de ontwikkelaars meer code te laten schrijven.

Oude systemen en slechte code

Ontwikkelaars zijn veel minder productief dan ze zouden kunnen zijn. Volgens ruim de helft van de respondenten (52%) wordt dit vooral veroorzaakt door de noodzaak om verouderde systemen te onderhouden. Maar ook het toekennen van prioriteiten aan specifieke projecten of taken (45%) door het management wordt gezien als een remmende factor, evenals de noodzaak om maatwerktechnologie te bouwen (40%).

Gebrek aan gekwalificeerde softwareontwikkelaars (34%) is volgens de respondenten een grotere uitdaging voor hun organisatie dan bijvoorbeeld financiering (27%). Terwijl het toch goed verdienen is als ontwikkelaar.

Al deze factoren zorgen ervoor dat er minder tijd overblijft voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en apps waarmee organisaties klanten nieuwe diensten kunnen aanbieden en hun omzet kunnen vergroten.

Gevraagd naar de belangrijkste redenen voor de grote hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het verhelpen van slecht geschreven code, noemt 36 procent de terughoudendheid van hun organisatie om verouderde systemen aan te passen. Een iets kleiner aantal (34%) is van mening dat het management de waarde van goed geschreven code onderschat, terwijl 21 procent van mening is dat hun ontwikkelaars niet beschikken over de juiste kwaliteiten.

Code wordt belangrijker dan het nu al is

Het belang van software en technologie voor organisaties zal de komende jaren sterk toenemen. Gevraagd naar de investeringsplannen van hun organisatie voor de komende vijf jaar, zegt 43 procent van de respondenten dat er vooral meer geïnvesteerd zal worden in software-infrastructuur en technologie. R&D en het werven van technisch talent komen met beide 31 procent op een gedeelde tweede plaats. Ook is een grote meerderheid (81%) ervan overtuigd dat softwareontwikkeling (code) over tien jaar een belangrijkere kerncompetentie van hun organisatie zal zijn dan nu.

Code vs trends komende 10 jaar

De belangrijkste trends voor de komende 10  jaar zijn volgens de ondervraagden AI, IoT en virtual assistants. AI (41%), het IoT (26%) en virtual assistants (20%) zijn trends die volgens de respondenten de komende jaren een grotere impact op hun organisatie zullen hebben dan nu. Daarbij verwachten ontwikkelaars ook veel van machine learning (20%), terwijl de executives meer zien in blockchaintechnologie (20%).

 

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

Redactie WINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Redactie