Switch Datacenters opent AMS4 en toont mogelijkheid verdere groei datacentercapaciteit in Amsterdam en omstreken

Redactie WINMAG Pro

Switch Datacenters heeft een nieuw datacenter geopend in de regio Amsterdam. Dankzij dit datacenter AMS4 wordt de datacentercapaciteit in Amsterdam en omstreken verder vergroot. Als gevolg van de directe toegang tot het AMS-IX internetknooppunt en hoogwaardige glasvezelverbindingen is de regio Amsterdam een toplocatie voor digitale infrastructuur in Europa en daarmee voor AMS4. Het datacenter AMS4 maakt onderdeel uit van grote investeringen die Switch Datacenters in de regio doet.

Het ultra-efficiënte AMS4 is gebouwd op basis van een modern modulair ontwerp,
waarbij duurzaamheid een belangrijke drijfveer is geweest met onder andere het
gebruik van restmaterialen. Technische robuustheid was leidend en het datacenter is
gereed om grote hoeveelheden groene warmte terug te leveren aan de maatschappij.

AMS4 klaar voor de toekomst

AMS4 is gebouwd op de fundering van een bestaand logistiek gebouw nabij
Amsterdam Science Park. Het datacenter kon daardoor in slechts 22 maanden
worden gerealiseerd en voorkomt onnodig ruimtebeslag en verdozing. Tegelijkertijd
zijn de zogenaamde Scope 3-emissies met ongeveer 50 procent verminderd door
bestaande betonvloeren en deelconstructies in stand te houden.

De lay-out van AMS4 is modulair. Het is een schaalbare en aanpasbare omgeving die
modernisering en uitbreiding faciliteert zodra daar behoefte aan is. AMS4 beschikt over een gesloten koelsysteem wat het waterverbruik minimaliseert en in staat is de meest moderne computerservers efficiënt en zuinig te koelen. Door zijn ontwerp, dat grotendeels is gedaan in nauwe samenspraak met een toonaangevende IT-speler met de zwaarste techniek- en betrouwbaarheidseisen in de wereld, is het datacenter uiterst betrouwbaar en klaar voor snel opkomende technieken zoals HPC en AI.

AMS4 draait op 100 procent groene stroom afkomstig van windparken op zee en
maakt gebruik van moderne technologie voor de opvang van warmte uit de
computers van haar klanten. De vrijkomende computerwarmte kan op korte termijn
grootschalig worden geleverd aan een mogelijk nieuw te bouwen warmtenet.
Hiermee kan AMS4 bijdragen aan het fossielvrij verwarmen van tienduizenden
woningen. AMS4 heeft een stroomaansluiting op een aangewezen substation en
doet daarmee geen beslag op stroom bestemd voor lokale bedrijven.
Switch Datacenters heeft plannen om grootschalig warmte uit datacenters
(datathermie) aan de samenleving en toekomstige warmtenetten te gaan leveren om
gemeentes daarmee te helpen de energietransitie te versnellen.

Gregor Snip, CEO van Switch Datacenters: “Door bestaande industriële gebouwen
een nieuwe bestemming te geven en warmtelevering in het ontwerp op te nemen zet
ons nieuwe datacenter een nieuwe duurzaamheidsstandaard neer in de branche. Dit
draagt ook bij aan duurzamer bouwen en bovendien hebben we ons eigen tijdsrecord
voor realisatie van een duurzaam datacenter verbroken door AMS4 in slechts 22
maanden te realiseren. AMS4 is een voorbeeld van hoe we datacenters duurzamer
kunnen maken en hoe ze bij kunnen dragen aan de energietransitie”.

AMS4 is volledig operationeel en bedient een zeer diverse groep klanten. Daaronder
een prominente cloudprovider en een belangrijke instant messaging-dienst. Het zal
ook dienen als de thuisbasis van de IT-infrastructuur van verschillende
hoogwaardige Nederlandse eindklanten die hun gegevens fysiek binnen Nederland
moeten houden.

Meer groene warmte

Naast de nieuw geopende faciliteit AMS4 heeft Switch Datacenters meer dan 200
MW aan nieuwe, slimme groene capaciteit in en rond Amsterdam in ontwikkeling.
Deze nieuwe datacenters zijn allemaal geoptimaliseerd op het zoveel mogelijk
leveren van groene warmte aan warmtenetten en kassen van tuinders. Deze
datacenters zijn zo dicht mogelijk bij de afnemers van warmte gesitueerd om
warmteverlies te voorkomen om zodoende op een effectieve manier bij te dragen
aan de versnelling van de energietransitie.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie