Twee op de vijf IT-beslissers vinden vooroplopen op gebied van privacy overbodig

Redactie WINMAG Pro
Driekwart van de IT-beslissers is niet bang voor privacyschandaal

Twee op de vijf (38%) IT-beslissers vinden het niet belangrijk of de eigen organisatie vooroploopt als het gaat om privacywetgeving. Dit komt naar voren in onderzoek van datacenter BIT. Voor het onderzoek werden meer dan 1.000 IT-beslissers ondervraagd over beheer, opslag en beveiliging van data. Bijna de helft van de respondenten (46%) vindt dat de media privacyschandalen vaak uitvergroten.

Datalek meegemaakt

Driekwart (76%) heeft het idee dat de eigen organisatie volledig voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Tevens zegt de helft (49%) andere keuzes te maken in het werk vanwege de groeiende aandacht voor privacy. Maar liefst 74 procent van de IT-beslissers is dan ook niet bang dat de eigen organisatie te maken krijgt met een privacyschandaal. Toch heeft ruim een derde (36%) weleens een datalek meegemaakt binnen de organisatie. Achttien procent weet niet zeker of hun organisatie ooit slachtoffer is geweest van een hack of datalek en 46 procent is er zeker van dat in de organisatie nooit sprake is geweest van een lek.

Alex Bit, CTO bij BIT: “Toch opmerkelijk dat bijna een vijfde van de mensen die betrokken zijn bij beslissingen over gegevensopslag en -beheer niet weet of hun organisatie ooit te maken heeft gehad met een datalek. Ze gaan dus ook niet na of er een melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens; ze nemen het niet al te serieus. En dat terwijl, als je kijkt naar de cijfers die de AP publiceerde over het aantal datalekken in Nederland, het risico op een datalek zeer reëel is. De ernst en gevolgen van een datalek worden helaas nog steeds onderschat, terwijl het voortbestaan van organisaties ernstig in gevaar kan komen als gevoelige bedrijfs- en/of klantgegevens op straat komen te liggen.”

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie