Verizon wil met milieu-initiatieven wereldwijde klimaatimpact verminderen

Redactie WINMAG Pro
Verizon komt met nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en een nieuw innovatieprogramma voor sociale impact, Forward for Good Accelerator. Deze initiatieven maken deel uit van Citizen Verizon, een plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op economische, milieu- en sociale vooruitgang.

Verizon werkt aan twee nieuwe op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor emissiereductie. De eerste is een reductie van 53 procent van de operationele emissies (Scope 1 en 2) tussen 2019 en 2030. Daarnaast een emissiereductie van 40 procent van de waardeketen (Scope 3) tussen 2019 en 2035. Deze doelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief en ondersteunen de doelstellingen van Klimaatakkoord van Parijs.

Het bedrijf heeft zich ook tot doel gesteld om voor 2030 met zijn oplossingen jaarlijks 20 miljoen metrische ton (MT) CO2e te helpen vermijden. Dit komt overeen met het van de weg halen van meer dan 4,3 miljoen personenauto's op jaarbasis. In 2020 kon dankzij de oplossingen van Verizon 12 miljoen ton CO2e worden vermeden. Dit staat gelijk aan ongeveer 2,8 keer de uitstoot die wordt gegenereerd door de activiteiten van Verizon zelf.

In 2019 heeft Verizon zich het ambitieuze doel gesteld om voor 2035 een operationele uitstoot van nul te bereiken. Ook heeft Verizon toegezegd om in 2025 voor 50 procent van zijn jaarlijkse elektriciteitsverbruik hernieuwbare energie te gebruiken of op te wekken. In januari kondigde Verizon aan dat het een belangrijke zakelijke koper van Amerikaanse hernieuwbare energie werd. Het bedrijf sloot dertien langetermijnovereenkomsten af voor de aankoop van hernieuwbare energie voor een totaal van bijna 1,7 gigawatt (GW) sinds december 2019. Verizon activeerde ook meer dan 8 megawatt (MW) aan extra zonne-energie op acht van zijn faciliteiten in de loop van 2020. Sinds 2013 heeft het bedrijf meer dan 28 MW aan groene stroom geïnstalleerd op 26 vestigingen.

“Duurzaamheid zit in het DNA van Verizon, en we zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen door het verminderen van onze milieu-impact", zegt James Gowen, chief sustainability officer en senior vice president, supply chain operations bij Verizon. “Onze klimaatverplichtingen en -doelstellingen zijn ambitieus, maar de stappen die we nu nemen om onze CO2-uitstoot te verminderen en te investeren in hernieuwbare energie zullen ons helpen om in 2035 netto geen uitstoot meer te hebben.”

Verizon Forward for Good Accelerator

Verizon lanceer in samenwerking met innovatiebureau Alley een nieuw startup-acceleratorprogramma, de Verizon Forward for Good Accelerator. Dit programma is gericht op het stimuleren van betekenisvolle sociale verandering door middel van geavanceerde technologieën zoals 5G, MEC, AI en XR. Startups die worden toegelaten tot het 16 weken durende acceleratorprogramma krijgen toegang tot talloze middelen van Verizon. Het gaat onder meer om opleiding, technologische ondersteuning, netwerken en non-dilutive financiering om hun technologische oplossingen op te schalen.

Het meerjarige acceleratorprogramma zal naar verwachting uit twee groepen per jaar bestaan, waarbij elke groep zich richt op de aanpak van een specifiek maatschappelijk vraagstuk. De eerste groep start naar verwachting in juni 2021 en richt zich op technologische oplossingen die gemeenschappen helpen veerkracht op te bouwen en te gedijen terwijl het klimaat verandert. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid voor bevolkingsgroepen die onevenredig zwaar de gevolgen van klimaatverandering dragen. Startende bedrijven uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen, inclusief maar niet beperkt tot: landbouw, schone technologie, water, menselijke gezondheid en veiligheid, voedsel en onderdak, ICT, cartografie, financiën, administratie en dataoplossingen. Aanvragen worden aangenomen tot 30 april 2021. Meer informatie en aanmelden is mogelijk via VerizonForwardforGood.com.

“We kennen de kracht van onze technologie en we werken samen met pioniers om technologische oplossingen te bieden voor een reeks uitdagingen waarmee gemeenschappen nu en in de toekomst worden geconfronteerd”, zegt Rose Stuckey Kirk, hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen van Verizon en leider van deze inspanning voor klimaatrechtvaardigheid. “Bij Verizon gaan we verder dan onze impact op het klimaat om gemeenschappen te helpen zich niet alleen aan te passen aan het veranderende klimaat, maar ook om opnieuw te bedenken hoe we leven, werken en innoveren voor een betere toekomst voor iedereen.”

Initiatieven voor het planten van bomen

Vorig jaar beloofde Verizon de aanplant van 20 miljoen bomen tot 2030 te sponsoren. Het bedrijf heeft sinds 2009 al meer dan zes miljoen bomen geplant. Om zijn inspanningen extra kracht bij te zetten, zal het bedrijf een boom planten voor elk milieuvriendelijk Verizon-accessoire dat dit jaar wordt verkocht, met een maximum van 1 miljoen bomen. Gedurende een beperkte tijd kunnen klanten 25% korting krijgen op milieuvriendelijke accessoires die gedeeltelijk zijn gemaakt van plantaardige of gerecyclede materialen, of die 100% composteerbaar zijn.

Verizon presenteert ook zijn 2020 Environmental, Social and Governance (ESG) Report, dat informatie verschaft over hoe Verizon effectief omgaat met de ESG-risico's en kansen die voortvloeien uit de kernactiviteiten van het bedrijf.

Lees meer over hoe Verizon werkt aan een groenere wereld.

afbeelding van Redactie WINMAG Pro

RedactieWINMAG Pro | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanRedactie