Meerderheid bedrijven ziet verantwoord technologiegebruik als cruciaal

Redactie WINMAG Pro

‘Responsible technology’ is een groeiende trend in het bedrijfsleven. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van MIT onder managers en directeuren. 73 procent van hen denkt dat verantwoord technologiegebruik even belangrijk zal worden als traditionele zakelijke of financiële overwegingen bij het nemen van technologische beslissingen.

 

De gerenommeerde Amerikaanse technische universiteit MIT deed in opdracht van Thoughtworks een wereldwijd onderzoek naar het fenomeen Responsible Technology. In juli en augustus 2022 werden diepgaande interviews afgenomen van 550 managers en directeuren in diverse sectoren, waaronder financiële dienstverlening, publieke sector, gezondheidszorg, detailhandel, e-commerce en de energiesector. De resultaten zijn te lezen in het State of Responsible Technology-onderzoeksrapport, dat onomstotelijk aantoont dat Responsible Technology meer is dan een modewoord. Maar liefst 73 procent van de respondenten is ervan overtuigd dat dit bij technologische beslissingen net zo belangrijk gaat worden als zakelijke of financiële overwegingen.

Richtlijnen en methodes

Responsible Technology houdt in dat een organisatie bij de inzet van technologie actief rekening houdt met ethische normen en waarden en de onbedoelde gevolgen en negatieve effecten ervan. Denk bijvoorbeeld aan de privacyinbreuken als gevolg van datalekken of discriminatie en vooroordelen in algoritmes. Zeker nu ChatGPT een ware AI-revolutie heeft ontketend, zijn dit soort risico’s niet meer te negeren.

Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties het verantwoord gebruik van technologie niet alleen cruciaal vinden. Zevenenzestig procent van hen zegt al diverse methodologieën en richtlijnen voor verantwoorde technologie in gebruik te hebben.

“Wij krijgen van Nederlandse organisaties steeds vaker vragen over Responsible Technology,” zegt Martin ter Horst, managing director van Thoughtworks. “Ze begrijpen dat deze aanpak allerlei zakelijke voordelen biedt, waaronder het aantrekken van talent, maar ze hebben vaak hulp nodig om het in de praktijk te brengen. Wij hebben daarvoor een breed scala aan tools en methodieken om ze daarbij te helpen.”

Traditionele motivaties

De gedachte achter Responsible Technology is dat iedereen evenredig voordeel heeft van technologie. Toch blijkt uit het onderzoek dat veel van de organisaties vrij zakelijke drijfveren hebben. Tweeënvijftig procent van de respondenten noemt als belangrijkste motivatie om verantwoorde technologie na te streven om de perceptie van hun organisatie door consumenten en klanten te verbeteren.

“Er is op zich niets mis mee dat bedrijven vrij traditionele beweegredenen hebben voor responsible tech,” zegt Ter Horst. “De voorgenomen uitkomst is goed. Daarnaast creëert het een voedingsbodem om dit gedachtengoed verder uit te bouwen tot een intrinsieke werkwijze binnen de organisatie.”

Onbegrip bij management

Zoals bij veel ingrijpende organisatorische veranderingen blijkt de betrokkenheid van het management ook essentieel bij het realiseren van een effectief Responsible Technology-beleid. Tweeënvijftig procent van de respondenten noemt een gebrek aan bewustzijn bij het senior management als grootste hindernis bij het invoeren van verantwoorde technologie.
"De grootste weerstand bij responsible technology is geen onwil, maar onbegrip," legt Ter Horst uit. “Dit zien we veel onder managers, die soms moeite hebben de beweegredenen te begrijpen. Het vergt echt een andere mindset en een verandering van de bedrijfscultuur, waarbij iedereen intrinsiek zijn verantwoordelijkheid neemt en begrijpt bij het ontwikkelen en gebruiken van technologie.”

Transparantie

Uit het onderzoek van MIT blijkt de noodzaak voor bedrijven om de opkomst van Responsible Technology serieus te nemen. Het goede nieuws is dat steeds meer organisaties dit inzien, en dat ze bovendien merken dat het ook zakelijke voordelen biedt. Zeker nu de technologische ontwikkelingen rond AI en automatisering razendsnel gaan, kan de verkeerde inzet ervan grote negatieve gevolgen hebben. Dit maakt het niet alleen een goede zakelijke beslissing dat bedrijven prioriteit geven aan verantwoord technologiegebruik, maar zelfs cruciaal.

Lees hier het volledige State of Responsible Technology-rapport.

Redactie WINMAG Pro
Door: Redactie WINMAG Pro
Redactie

Redactie WINMAG Pro

Redactie